Sökning: "projektplan"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet projektplan.

 1. 1. Lyftverktyg för gastuber

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hossein Qasemi; [2020]
  Nyckelord :Falcken Forshaga Lyftverktyg till gasflaskor gastuber examenarbete Hossein Qasemi Karlstad universitet;

  Sammanfattning : Projektet som presenteras är i form av ett examenarbete på uppdrag av företaget Falcken Forshaga. Detta arbete är en avslutning på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstad universitet under våren 2020. Arbetet startades med att företaget Falcken Forshaga presenterade uppgiften. LÄS MER

 2. 2. Planering av mejeriproduktion med diskret händelsesimulering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Philip Olsson; Carl-Johan Bjelke; [2020]
  Nyckelord :Planning tools; conceptual model; Bank’s method; simulation; discrete event simulation; dairy production; methodological approaches; Planeringsverktyg; konceptuell modell; Banks metod; simulering; diskret händelsesimulering; mejeriproduktion; metodologiskt tillvägagångsätt;

  Sammanfattning : A producer of dairy products intends to improve planning work by utilizing a simulation model. Dairy production has specific requirements that consequently means that planning is a complex task because of factors such as changeovers of production which limits production flexibility. LÄS MER

 3. 3. Planeringsverktyg : För att strukturera upp vardagen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nathalie Engstrand; [2019]
  Nyckelord :Planning; Time; Burned Out; Well-being; Planering; Tid; Stress; Utbrändhet; Välmående;

  Sammanfattning : Denna rapport ligger till grund för ett examensarbete för kandidatexamen, Teknisk design vid Luleå tekniska universitet. Projektet utfördes under tio veckor våren 2018 och omfattar 15 högskolepoäng. Det är ett utvecklingsprojekt av en egen idé.    Psykisk ohälsa bland unga har ökat markant under 10 år. LÄS MER

 4. 4. Lednings- och styrningsperspektiv inom en postbyråkratisk organisation? : En fallstudie på Forsen projekt inom projekt- och byggledningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linus Nivelius; Rasmus Frisk Silvferplatz; [2019]
  Nyckelord :Post bureaucracy; Organization; Management; Bureaucracy; Freedom; Neo bureaucracy; Project management; Leadership; Postbyråkrati; Organisation; Styrning; Byråkrati; Frihet; Neobyråkrati; Projektledning; Ledarskap;

  Sammanfattning : Problem - How does management look within a post bureaucracy, when there is room for freedom under responsibility. Where there is flexibility rather than structure, to promote the creativity of the employees. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av överbelastningslarm till lyftverktyg : Ett produktutvecklingsarbete hos Volvo Construction Equipment i Arvika

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Anton Brunzell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är utförd i samband med kursen Examensarbete för Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik som är en avslutande kurs för Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik på Karlstads Universitet. Uppdragsgivare för arbetet är Volvo Construction Equipment i Arvika, och det huvudsakliga målet för arbetet var att skapa en produkt som motverkar plastiska deformationer av lyftverktyg i produktionslinan vilka på ett eller annat sätt utsätts för överbelastning. LÄS MER