Sökning: "projektplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet projektplanering.

 1. 1. Plätt-i-lätt : Ett snabbt och spillfritt sätt att tillaga plättar

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :LOVISA JANSSON; YI LIU; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På uppdrag av C3 Scandinavian Lifestyle utvecklades en produkt för att kunna fördela smet till sju plättlaggar i ett moment. Denna rapport beskriver arbetet under hela projektets gång, samt förslag på vidare arbete. Arbetet påbörjades med att göra en projektplanering och en förstudie. LÄS MER

 2. 2. Konceptframtagning för vinkelväxel : En studie på tätningsmekanism och utformning för att undvika oljeläckage

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Dennis Bach; [2018]
  Nyckelord :Design; Innovation; Produktutveckling; Tätning; Vinkelväxel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av examinationen i utbildningen högskoleingenjör inom innovationsteknik och design. Uppdraget tillhandahålls av GKN Driveline Köping AB. GKN Driveline är ledande inom AWD system och är medvetna om att utveckling sker i en expanderande takt. LÄS MER

 3. 3. Den traditionella produktionsplaneringens död

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Kullberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report focuses on the planning of production in the construction sector. The objective of the planning is to manage the building process as time and cost effectively possible. Nevertheless the traditional method used by the industry for doing this has been proven to produce waste in resources and time. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i byggprojektering : En studie över användandet av agila ärendehanteringsverktyg inom byggprojektering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Maria Roland Sandblad; Johannes Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Jira; Kanban; Atlassian; Uppsala University; Ångström Laboratory; Project planning; Jira; Kanban; Atlassian; Uppsala universitet; Ångströmlaboratoriet; Projektplanering;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en konservativ bransch som länge har setts som motsträvig och traditionell. Detta har resulterat i en långsam utveckling av kommunikationsmönster och former för ledning och samverkan i branschen. LÄS MER

 5. 5. En batterisparande och säker mobiltelefonladdare : Ett produktutvecklingsprojekt på uppdrag av Invencon AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Hultén; [2018]
  Nyckelord :Laddare; batteri; säkerhet; produktutveckling; designprocess; mobiltelefon; design; formgivning;

  Sammanfattning : Rapporten sammanfattar Emma Hulténs examensarbete som har utförts för en högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Arbetet följer strategin för ett produktutvecklingsprojekt där faserna, projektplanering, förstudie, produktspecificering, konceptgenerering, produktdesign och projektavslut genomförts. LÄS MER