Sökning: "prolonged sitting"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden prolonged sitting.

 1. 1. Effekt av korta pauser av fysisk aktivitet på glukosvärde vid långvarigt sittande hos individer med Diabetes typ-2 eller övervikt : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Amadou Sisohore; Oskar Linder; [2023]
  Nyckelord :Diabetes; overweight; physical activity; glycemic control; prolonged sitting;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en allvarlig folkhälsosjukdom som påverkar kroppens egen möjlighet till att reglera blodets glukosvärde. Den största riskgruppen för att utveckla diabetes typ 2 är individer med övervikt. Regelbunden fysisk aktivitet har visat positiv inverkan på såväl glukosvärden. LÄS MER

 2. 2. Stillasittande arbete : Kopplingar till sjukskrivningar och ohälsa hos lastbilschaufförer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Kraft; [2019]
  Nyckelord :Sedentary; Physical activity; Physical inactivity; Illness; Workplace; Stillasittande; Fysisk aktivitet; Fysisk inaktivitet; Ohälsa; Arbetsplats;

  Sammanfattning : Människan är skapt till att vara i rörelse och fysiskt aktiv och genom rörelse hålls kroppens cirkulation igång, samt även att genom rörelse bidrar det till syreförsörjning till kroppens olika organ (Sundberg & Jansson, 2015). Forskning har påvisat starka evidens på fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet och hälsostatus (både fysiskt och psykiskt), samt även visat sig vara sjukdomsförebyggande (Sundberg & Jansson, 2015; Andersson, Hovland, Kjellman, Taube & Martinsen, 2015). LÄS MER

 3. 3. Preventing fatal effects of overworking : Product design solution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rahim Adawi; [2018]
  Nyckelord :stroke; DVT; overworking; karoshi; guolaosi; prolonged; inactivity; sedentary; death; product; design; China; Sweden; Sida; MFS; field study; trouser; pants; sampling; observation; questionnaire; interview; blood circulation; stasis; cardiovascular; disease; cotton; corn; agenda 2030; Chinese finger trap; textile; fibre; yarn; soil; erosion; muscle; pump; mechanism; gradual; compression; stockings; GECS; PECS; pressure; distribution; blood; clot; veins; therapy; stool; chair; PE; PTS; economy; class; syndrome; methodology; plastic; sample; concept; sketch; stroke; DVT; överarbete; karoshi; guolaosi; förlängd; inaktivitet; stillasittande; död; produkt; design; Kina; Sverige; Sida; MFS; fältstudie; byxa; byxor; provtagning; observation; frågeformulär; intervju; blodcirkulation; stasis; kardiovaskulär; sjukdom; bomull; majs; agenda 2030; kinesisk fingerfälla; textil; fiber; garn; jord erosion; muskel; pump; mekanism; gradvis; komprimering; strumpor; stödstrumpa; tryck; kraft; GECS; PECS tryckfördelning; blod; blodproppar; vener; terapi; pall; stol; PE; PTS; ekonomi; klass; syndrom; metodik; plast; prov; koncept; skiss;

  Sammanfattning : “Overworking to death” is a phenomenon that has been noticeable in developing countries. The cause of death is mainly through ischemic strokes. While the victims’ occupations differed, they all shared a common characteristic, being positioned in a sedentary work, ranging from IT workers to doctors. LÄS MER

 4. 4. Real-Time Monitoring System of Sedentary Behavior with Android Wear and Cloud Computing : An office case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Vasileios Charalampidis; [2017]
  Nyckelord :cloud computing; sedentary behavior; prolonged sitting; android wear; smartwatch; android mobile; IBM Bluemix; Node-RED; gamification methods; freeboard; cloud computing; stillasittande beteende; långvarigt sittande; android wear; smartwatch; android mobile; IBM Bluemix; Node-RED; gamifieringsmetoder; freeboard;

  Sammanfattning : Nowadays, prolonged sitting among office workers is a widespread problem, which is highly related to several health problems. Many proposals have been reported and evaluated to address this issue. However, motivating and engaging workers to change health behavior to a healthier working life is still a challenge. LÄS MER

 5. 5. How active are Swedish 50-64 year olds? : A quantitative study investigating physical activity and sedentary behaviour in 50-64 year old men and women from Gothenburg.

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Line Røddik Hansen; [2015]
  Nyckelord :physical activity; sedentary behavior; accelerometer;

  Sammanfattning : AimThe main aim of this thesis is to examine the physical activity patterns (PA), including sedentary behaviour (SB), in Swedish middle-aged men and women (50-64 years) by using an objective measurement method (accelerometer) and to analyse differences in gender, age-groups and education level (EL). The thesis also analyses the proportion of the present population that is fulfilling the national recommendations of physical activity (MVPA). LÄS MER