Sökning: "promenade"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet promenade.

 1. 1. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Svedmyr; [2019]
  Nyckelord :strandpromenad; Skeppsholmsviken; Södra Djurgården; vattenkontakt; rekreation;

  Sammanfattning : Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. LÄS MER

 2. 2. Design Thinking i Årstaviken : ett konceptuellt gestaltningsförslag för ökad offentlig yta i förtätad stadsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Bergsten; Frida Frogsjö; [2019]
  Nyckelord :Design Thinking; blåstruktur; landskapsarkitektur; förtätning; medborgarinvolvering; medborgarprocesser; public participation; landscape architecture; densification; design on water;

  Sammanfattning : I mål angivna i Agenda 2030 uppmanas FN:s medlemsländer att jobba enligt en rad olika hållbarhetsaspekter. Däribland behandlas mål för hållbar stadsplanering. Samtidigt pågår en global trend av ökad urbanisering, vilket i många fall leder till förtätning inom befintliga stadsstrukturer. LÄS MER

 3. 3. Pärlbanden i Heby kommun : förslag för tre centrumstråk med fokus på hur träd kan främja rörelse och vistelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexander Alenvall; Hanna Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :träd; stråk; rörelse; vistelse; Heby kommun; centrumstråk;

  Sammanfattning : Träd fyller många viktiga funktioner i urbana miljöer, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. I gatumiljöer har träd länge använts på ett väldigt traditionellt sätt där en sorts träd placerats i raka rader med jämna mellanrum. LÄS MER

 4. 4. Motala strandstråk : ett indexbaserat programförslag med fokus på social interaktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ylva Ulfbecker; [2018]
  Nyckelord :evaluering av offentliga rum; mötesplatser; planering; social interaktion; stadsliv;

  Sammanfattning : Design handlar om estetik samt funktion och denna studie syftar till att undersöka hur Motalas södra parkstråk kan utvecklas för att stimulera social interaktion. Arbetet identifierar designstrategier och teorier baserat på ett vetenskapligt index utformat av Vikas Metha (2014) om hur man utvärderar ett offentligt rum. LÄS MER

 5. 5. Promenade pieces : About graphic scores, connotation and pedestrians

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Maria Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Graphic score; animated score; pedestrian; network; programming; improvisation; interpretation; GPS; OSC; CoPeCo; Contemporary Performance and Composition; contemporary music; connotation; association; sign; symbol; Grafiskt partitur; animerat partitur; fotgängare; nätverk; programmering; improvisation; interpretation; GPS; OSC; CoPeCo; Contemporary Performance and Composition; nutida konstmusik; konnotation; association; tecken; symbol;

  Sammanfattning : .... LÄS MER