Sökning: "promotionstrategier"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet promotionstrategier.

  1. 1. Promotionstrategier och varumärkeskapital: en jämförande studie av EMV och LMV

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Cecilia Bernroth; Charlotta Wendt; [2004]
    Nyckelord :Egna varumärken; leverantörsvarumärken; varumärkeskapital; promotionstrategier; EMV; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandelns återförsäljare och leverantörer använder sig av annonsering för att bygga varumärkeskapital och jämföra dem. Detta syfte uppnås genom att besvara de frågeställningar vi presenterat under frågeställningar. LÄS MER