Sökning: "pronouns"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet pronouns.

 1. 1. Korrelation mellan betyg och kön kopplat till textuellt användande av adjektiv, handlingsinriktade verb och pronomen i årskurs 6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Annelie Greek; [2019]
  Nyckelord :Betyg; nationella prov; ordvariationsindex; skrivande på mellanstadiet och textanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det är sedan länge känt att pojkar presterar sämre än flickor vilket även forsknings- och PISA- resultat enstämmigt bekräftar. I nuläget vet man inte vad det beror på att pojkar presterar 90% av flickors resultat. LÄS MER

 2. 2. Identity Construction and Common Ground Building in Alexandria Ocasio-Cortez’s Tweets: A Combined Approach of Corpus Linguistics and Critical Discourse Analysis

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ieva Jaruševičiūtė; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper presents a linguistic study of social media posts made by the American politician and member of Congress Alexandria Ocasio-Cortez. Media outlets have hypothesized that her presence on social networking websites could be one of the factors that contributed to her recent political success. LÄS MER

 3. 3. Linguistic sexism in a digitally native news outlet : A study on linguistic sexism at lexical and discourse levels in Buzzfeed News

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Hammarqvist Kristensen; [2019]
  Nyckelord :Sexism; digitally native; newspaper language; Buzzfeed; feminist stylistics; Sexism; digitalt inhemsk; digitally native; tidningsspråk; Buzzfeed; feministisk stilistik;

  Sammanfattning : In 2018, most news articles are consumed online from a digitally native news outlet and it is therefore appropriate to examine the presence of linguistic sexism in the digitally native news site Buzzfeed News. The material is made up of 159 articles collected from Buzzfeed News. LÄS MER

 4. 4. Anaphoric demonstratives in student academic writing : A cross-disciplinary study of (un)attended this and these

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Elisabete Ferreira; [2019]
  Nyckelord :cohesion; demonstratives; anaphoric reference; disciplinary variation; student writing;

  Sammanfattning : Cohesive devices such as anaphoric reference play an important role in written discourse. This thesis investigates the extent to which the anaphoric demonstratives this and these are used as determiners (‘attended’) or pronouns (‘unattended’) by first-year undergraduate students from four different academic disciplines. LÄS MER

 5. 5. Subjektspronomina i spanskaundervisningen : Om tolkningen av nollsubjektsparametern i undervisningen av spanska som L2 och hur den påverkar elevernas användning av subjektspronomina samt automatisering av verbböjning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Spanish teaching; subject pronouns; null subject parameter; pro-drop language; verb conjugation.; spanskaundervisning; subjektspronomina; nollsubjektsparameter; pro-drop språk; verbböjning.;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to study whether there is a correlation between how subject pronouns are introduced in Spanish teaching and the pupils' difficulties regarding both their use and the understanding of verb conjugation. What is being investigated is: a) to what extent and in what contexts subject pronouns appear in Spanish textbooks, and b) how secondary education teachers of Spanish work with subject pronouns in the classroom. LÄS MER