Sökning: "propaganda"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade ordet propaganda.

 1. 1. Propaganda i debatten om kvinnorätt i Kina : En undersökning av rapporteringen kring könsdiskriminering i Folkets Dagblad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Vera Sommardal; [2024]
  Nyckelord :könsdiskriminering; arbetsmarknaden; utbildning; reformer; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studien har haft som huvudsakligt syfte att undersöka den kinesiska tidningen Folkets Dagblad och dess rapportering kring könsdiskriminering under åren 2000 till 6:e december 2023, då undersökningen avslutades. Undersökningen bygger på att observera hur tidningen rapporterar kring problemet och att analysera detta i förhållande till forskning i frågan. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på lärare och elever – en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Elsa Håkansson Wickander; Ellen Lysgren; [2024]
  Nyckelord :Critical thinking; Media and information literacy; Social science; Technological pedagogical content knowledge TPACK ; Web literacy; Kritiskt tänkande; Medie- och informationskunnighet; Samhällskunskap; Teknisk pedagogisk innehållskunskap TPACK ; Webbkunnighet;

  Sammanfattning : The following essay has the purpose of giving an account of how the increasing digitalization, medialization and flow of information has affected social science as a subject, and how this has changed the expectations put on students and teachers. Furthermore, the way teachers’ TPACK knowledge and web literacy skills affect their teaching is also examined. LÄS MER

 3. 3. The Propaganda of Iran and its Proxies : A study on the cross-group cohesion of Iran, Hezbollah and Hamas

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Gustav Christensson; [2024]
  Nyckelord :Iran; Hezbollah; Hamas; Axis of Resistance; social identity theory; Islamist propaganda; content analysis;

  Sammanfattning : Since the Islamic Revolution in 1979 Iran has employed a deliberate and successful strategy centered around the use and support of various proxies, notably Hezbollah and Hamas who are part of the Iranian led Axis of Resistance. There is a vast literature that has studied different aspects of this Iranian proxy dimension, but relatively little research has been conducted on propaganda as a unifying mechanism. LÄS MER

 4. 4. "Fånga rävarna, de små rävarna, vingårdens fördärvare". : Kampen mot katarerna i påvlig propaganda mellan 1179-1236.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Mikael Lundin; [2024]
  Nyckelord :Papal propaganda; Holy war; Medieval; heresy; heretics; Cathars; eradication; genocide.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to present a valid definition of how the struggle against the Cathars was portrayed in papal propaganda between 1179-1236. This is seen as important because of the contradictory state of research and deserves an answer. LÄS MER

 5. 5. Gängkriminalitet i medialt ljus – ”De har hotat mig med vapen" : En kvalitativ intervjustudie om journalisters arbete med och mediestudenters mottagande av nyheter kring gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sigge Öijer; William Faxius; [2024]
  Nyckelord :Public service; gängkriminalitet; mediestudenter; journalister; samhällsansvar;

  Sammanfattning : Abstract Author: William Faxius & Sigge ÖijerTitle: Gangs in the light of media – “They have threatened me with weapons” Location: Linnaeus UniversityLanguage: SwedishNumber of pages: 49 The aim of this study is twofold: firstly, we examine what journalists at Public service consider form their work regarding their reporting on gang criminality. Secondly, we examine what media students at the Linnaeus University in Kalmar consider what is important in their choise of news media and how they reflect on the reporting regarding gang criminality in 2023. LÄS MER