Sökning: "propaganda"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade ordet propaganda.

 1. 1. In the name of ♥︎

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Camille Thomas; [2019]
  Nyckelord :video; visual arts; visual communication; politics; nation-state; responsibility; digital; social media; gender politics;

  Sammanfattning : In a book, I have gathered 2 years of research on the heart symbol in the context of social media and the responsibility of Facebook Inc. in the propagation of hate speech. In parallel, new far-right parties such as Alternativ för Sverige use the heart symbol as a logo. LÄS MER

 2. 2. Text-parasiter : En tanke-vandring kring vår relation till texter och läsande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnea Frick; [2019]
  Nyckelord :Parasite; Symbiosis; Werther-effect; Reading; Good and Evil; Fahrenheit 451; Relationship to reading; Relationship to text; Propaganda; Implied Reader; Parasit; Symbios; Werther-effekt; Läsning; Gott och Ont; Fahrenheit 451; Relation till läsning; Relation till text; Propaganda; Implicit läsare;

  Sammanfattning : This study explored the reading-subjects relationship to reading and texts, and if this relationship, through metaphors, could be compared to that of a parasite or a symbiosis. In other words the question that was asked was; can the reading-subjects relationship to the written text be compared to that of a parasite and it’s host, or is the relationship more similar to that of a symbiosis? The method for the study has been to find and compare different views on reading and text, that has been presented by a series of different theoreticians. LÄS MER

 3. 3. Platsbunden kommunikation& digital platsmarknadsföring -En fallstudie om Motala, Östergötlands sjöstad.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Martinsson; Alexandra Struwe; [2019]
  Nyckelord :Case study; digital communication; marketing communication; place branding;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to examine how Tillväxt Motala AB are working strategically to market Motala, a middle-sized city in Sweden. The study is implemented through qualitative semi-structured interviews with employees at Tillväxt Motala AB. LÄS MER

 4. 4. From Dogs to Kings : Master Narratives and Plurality of Voices in Treasure Island and Black Sails

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för humaniora

  Författare :Diana Cristina Razman; [2019]
  Nyckelord :Treasure Island; Black Sails; new historical criticism; narrative; imperialism; othering; Flint; John Silver;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to show how both Treasure Island and Black Sails depict master narratives that are mainly influenced by imperialist ideology. The essay analyzes elements present in both the novel and the television series that reflect imperialist practices such as “othering,” propaganda, and exploitation. LÄS MER

 5. 5. Att vara kvinna i ett mansdominerat yrke : En studie om jämställdhet i elbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Alexandra Källström Gernes; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; mansdominerande; genus; representation; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv undersöka representationen av kvinnliga elinstallatörer i ett urval branschtidningar från år 2012 och 2018 samt att ta reda på hur man skulle kunna locka fler tjejer till branschen. Arbetsdelning bestående av könssegregering har alltid existerat på arbetsmarknaden. LÄS MER