Sökning: "propaganda"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet propaganda.

 1. 1. Generation Z och förtroendekrisen - en studie om mediemisstro hos unga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Adin; Sara Höglund; [2020-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the study is to investigate how young adolescents aged 16 to 29 argues and motivates a distrust in the traditional news media.Theoretical framework: Institutional trust, Dunning Kruger effect, Uses and gratification, Confirmation bias. LÄS MER

 2. 2. Bilden av staden : Stockholm som motiv i historiska och samtida avbildningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Niclas Bergström; [2020]
  Nyckelord :Konstvetenskap; Stockholmsmotiv; Stockholm; Vykort; Målningar; Avbildningar; Propaganda; Massproducerade bilder;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how Stockholm has been portrayed in paintings and postcards during the last 500 years. In this essay my research material is collected mostly from literature about the subject matter. LÄS MER

 3. 3. POCKETS OF WEAKNESS IN HIGH-CAPACITY STATES Migrant Labour Exploitation in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Po-Ts’an Goh; [2019-09-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores the uneven reach of a high-capacity state over societal actors. Infrastructural power is the aspect of state capacity that determines how far a bureaucracycan reach into a society. The limited reach over certain societal actors illustrates the variedability of a state’s radiating institutions to regulate social relations. LÄS MER

 4. 4. RUSSIA VERSUS “HITLER-GERMANY” AND “GAY-WEST”. Cultural History and Political Technology in Defence of a Besieged Fortress

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Tuomas Taavila; [2019-09-04]
  Nyckelord :ryska; SIK; Russia; national idea; Critical Discourse Analysis; cultural history; state-propaganda; besieged fortress; West; Great Patriotic War; othering;

  Sammanfattning : Against the background of deteriorated relations between Russia and the West,this study conducts a Critical Discourse Analysis on the Russian nation-buildingproject, facilitated by official rhetoric and state-controlled television. The essaystarts with an examination of the cultural roots of a Russian ‘national idea’ andshows how these are present in today’s context. LÄS MER

 5. 5. Känslor inför partier och socioekonomisk status hos väljare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Gabriella Edström; [2019]
  Nyckelord :Emotions; Propaganda; Socioeconomic status; Politics; Känslor; Propaganda; Socioekonomisk status; Politik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad för känslor som riksdagens partiers propaganda genererar och vad för utbildningsnivå Alliansen och de Rödgrönas väljare har. Studien undersökte vilket block som genererade flest negativa kontra positiva känslor över hur Sverige ser ut idag. LÄS MER