Sökning: "property definition"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden property definition.

 1. 1. Hur organiseras uthyrningen av coworking?- ur fastighetsägarnas synvinkel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Wahlberg; Jannike Plym; Emilia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Inhouse; Outsourcing; facility managment;

  Sammanfattning : SammanfattningKontorsmarknaden är under ständig förändring. I dagsläget går det att se en efterfrågan på mer korta och flexibla avtal. Detta ställer i sin tur krav på fastighetsägarna för att bemöta dagens behov från hyresgästerna. Coworking har därmed blivit en omtalad ny hyresform de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens lojala kundbank : Hur en fastighetsmäklare uppfattar och skapar kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Selma Fazlic; Matilda Lavén; [2019]
  Nyckelord :Customer Loyalty; Real Estate Broker; Service Provider; Customer Satisfaction; Word-of-Mouth; Image; Trust; Communication; Sweden; Kundlojalitet; Fastighetsmäklare; Fastighetsbranschen; Tjänsteleverantör; Kundnöjdhet; Word-of-Mouth; Image; Förtroende; Kommunikation; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur aktivt arbetande fastighetsmäklare uppfattar och skapar kundlojalitet under en fastighetsförsäljning. Eftersom det enligt forskning inte finns någon samstämmig definition av kundlojalitet eller ett ramverk för att skapa det så bör fenomenet undersökas branschvis, i detta fall inom fastighetsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Climate Smart Risk Reduction in Urban Areas: A Review of factors for integrating Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation within the context of urban Resilience

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Fariba Toufani; [2019]
  Nyckelord :Disaster Risk Reduction; Climate Change Adaptation; Integration; Urban Resilience; 100 Resilient Cities; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, the drawbacks of parallel systems in Disaster Risk Reduction (DRR) and Climate Change Adaptation (CCA) have been acknowledged in professional and academic communities, where the need for integration of the two fields in connection to development has been stressed. In this regard, the concept of resilience as an antithesis of risks has also been considered. LÄS MER

 4. 4. Funktionella element som registreringshinder : en undersökning av tillämpningen av det absoluta registreringshindret i art. 7.1 e) ii) varumärkesförordningen och dess förhållande till hybridkännetecken

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Tibell; [2019]
  Nyckelord :Intellectual property law; European trade mark law; trade mark; functional elements; grounds for refusal; hybrid signs; shapes; technical result; immaterialrätt; europeiskt varumärkesrätt; varumärke; kännetecken; funktionella element; registreringshinder; hybridkännetecken; former; tekniskt resultat;

  Sammanfattning : Varumärkesrätten innefattar en bred definition av vilka kännetecken som kan konstituera ett varumärke, vilken inkluderar formen på en vara. När kännetecknet består av en varuform utgör således varan i sig kännetecknet och därmed varumärket. LÄS MER

 5. 5. Patenting Beer : An analysis of plant product patents with specific focus on the impact of those patents granted for beer grain plant mutations to Carlsberg and Heineken

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Imogen Liscoe; [2019]
  Nyckelord :Intellectual property; beer; patent; biotechnology; plant;

  Sammanfattning : This thesis examines the impact upon EPO interpretation of European plant patent law of the case Carlsberg and Heineken pertaining to the granting of patents for beer grain enzyme mutations. This analysis will look at current interpretation of the patentability of plant products dependant on the classification of their production process, as well as the extent of the scope of protection granted to these plant patents. LÄS MER