Sökning: "property development"

Visar resultat 1 - 5 av 967 uppsatser innehållade orden property development.

 1. 1. Is Investing in Sustainability Financially Rewarding? A Quantitative Study of Public Real Estate Firms in the EU

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sonia Aissaoui; Louise Gustafsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Real Estate; Sustainability; Financial rewards; benefits; costs; ROA; ROE; ESG;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Flygfotografi som historisk källa: en fallstudie av köksväxtodlingens förekomst och utveckling i villaträdgårdar i Mariestad år 1961 och 1976

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Nora Curtis; [2021-06-21]
  Nyckelord :flygfotografi; köksväxtodling; grönsaksodling; villaträdgårdar; 1960-tal; 1970-tal; aerial photography; kitchen gardening; vegetable gardening; residential gardens; 1960s; 1970s;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområde kulturvård med inriktning mot trädgård 2021.... LÄS MER

 3. 3. Artificiell intelligens som beslutsfattande medel vid ROT-arbeten : En kvalitativ intervjustudie för kartläggning av beslutfattningsprocessen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Mostafa Ahmadi; Afram Chamoun; [2021]
  Nyckelord :Renovation projects; Decision-Making; Artificial Intelligence; Sustainability; Construction; ROT-projekt; Beslutfattningsprocessen; Artificiell intelligens; Hållbarhet; Byggteknik;

  Sammanfattning : The construction industry stands for a third of the total carbon dioxide emissions globally , this includes the building process as well as the usage of the buildings. This in combination with the need for renovating older buildings in Sweden can lead to additional stress on the environment. LÄS MER

 4. 4. Patenthavarens skydd vid intrång - Fokus på skadestånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emil Augbeck; [2021]
  Nyckelord :Patentintrång; Patent infringement; Sanktioner; Sanctions; Skadestånd; Financial damages; Immaterialrätt; Intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A patent is an intellectual property which gives the owner exclusive rights to the innovation. As a patent holder one of the most important things of a patent might be the protection it provides against intrusions. LÄS MER

 5. 5. Simulating cable fires in Fire Dynamics Simulator : Based on small scale testing in cone calorimeter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Hugo Zacharoff; [2021]
  Nyckelord :Cable fires; FDS; cone calorimeter;

  Sammanfattning : In a society increasingly more influenced by technology and electricity, electrical and computer cables will play a more vital role in humans’ everyday life. With an increasing number of cables being introduced into society, the risk of fires caused by or involving cables will increase and become a more common danger to property and human lives. LÄS MER