Sökning: "property ownership"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden property ownership.

 1. 1. Jordförvärvslagen : Förutsättningar för förvärvstillstånd till juridiska personer vid förvärv av lantbruksegendom

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beata Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Land Acquisition Act; land acquisition permission; legal person; Jordförvärvslag; förvärvstillstånd; juridisk person;

  Sammanfattning : Lantbruket har sedan länge haft stor betydelse för Sverige. För att kunna kontrollera vem som förvärvar mark taxerad som lantbruksegendom har lagar sedan 1900-talet satts i kraft. Lagen har sedan början vilat på ett syfte vilket består i att bevara ägarbalansen mellan olika ägarkategorier, speciellt juridiska och fysiska personer. LÄS MER

 2. 2. Rätten till en trygg bostadsrätt - Konsumenträttsliga brister vid köp och ägande av bostadsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tove Askergren; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; förmögenhetsrätt; förhandsavtal; konkurs; bostadsrättsförening; nyproduktion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Cooperative apartments are one of the most common forms of housing in Sweden. There are closer to 30,000 active tenant owners’ associations and approximately one million cooperative apartments. In the last decade the price of a cooperative apartment has tripled, and many new construction projects have been launched. LÄS MER

 3. 3. Ditt hus, mitt kök? – Rättsvetenskaplig analys av samspelet mellan tillbehörsreglerna i 2 kap. JB och samägd respektive enskilt ägd egendom inom äktenskapet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Einar Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; civilrätt; sakrätt; byggnadstillbehör; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder vad gällande rätt är för relationen mellan samägd lös egendom, fast enskilt ägd egendom och tillbehörsreglerna i 2 kap. JB. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar på bostadsmarknaden : En metastudie om unga vuxnas förutsättningar på bostadsmarknaden med startlån som alternativ lösning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Benjamin Karacic; [2022]
  Nyckelord :Youngsters; starting loan; FA-regions; condominium; tenancy; Ungdomar; startlån; FA-regioner; bostadsrätt; hyresrätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oavsett ägandeform är det idag en utmaning för unga vuxna att lämna föräldrahemmet.Detta är resultatet av en icke fungerande bostadsmarknad som förvisso genomgått stora förändringarsedan införandet av bostadsrätt som ägandeform. LÄS MER

 5. 5. Äganderätt i svensk skogsdebatt : En retorisk analys av hinder och möjligheter för samförstånd i en polariserad debatt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Retorik

  Författare :Johanna Männikkö; [2022]
  Nyckelord :Forest conflict; debate; topoi; critical textual analysis; emotions; Skogskonflikt; debatt; topos; kritisk textanalys; känslor;

  Sammanfattning : The climate crisis has increased the demands on Swedish forestry and given fuel to an already polarized debate concerning how Swedish forests should be managed and what constitutes sustainable forestry. Questions of ownership and who should have a say in the matter is at the center of this conflict. LÄS MER