Sökning: "property ownership"

Visar resultat 11 - 15 av 246 uppsatser innehållade orden property ownership.

 1. 11. Att säkra rätten för den befintliga tunnelbanan : En studie av för- och nackdelar med möjliga rättighetslösningar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE); KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Elsa Einarsson; Helena Wallenrud; [2021]
  Nyckelord :metro; real property rights; three dimensional property; 3D property; easement; detailed development plan; plan provisions; tunnelbana; rättighetsupplåtelse; tredimensionell fastighet; 3D-fastighet; servitut; detaljplan; planbestämmelser;

  Sammanfattning : Den fastighetsrättsliga situationen för Stockholms befintliga tunnelbana är idag splittrad med många olika typer av rättigheter och där det i många fastigheter helt saknas rättighet. Det kan leda till problem i samband med exempelvis köp och underhållsarbeten. LÄS MER

 2. 12. Investigating the Gap between Informal Urbanization and Formal Planning and Governance Practices in Metro Manila, Philippines

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Aura Keziah Soriano; [2021]
  Nyckelord :urban planning; informality; informal settlements; global South; Metropolitan Manila;

  Sammanfattning : Metro Manila, Philippines is one of the densest and fastest growing metropolitan regions in the world, of which informal urbanization is a significant contributor. This rapid informal urbanization is a dynamic yet uncoordinated force shaping the city-region, in conflict with the vision of a modern, globally-competitive city-region painted in formal planning instruments. LÄS MER

 3. 13. Finansiering av ägarlägenheter : en studie om bankens syn på byggnadskreditiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Amanda Lundqvist; Kiana Hosseini Madani; [2021]
  Nyckelord :Condominimums; Cooperative ownership; Financing; Common land; Ägarlägenhet; Bostadsrätt; Finansiering; Samfällighet;

  Sammanfattning : År 2009 infördes en ny lagstiftning som möjliggjorde den nya upplåtelseformen ägarlägenheter i Sverige. Sedan dess kan man konstatera att det inte har byggts i den utsträckning som lagstiftaren till en början bedömt. LÄS MER

 4. 14. The Unsettlement of the Greek Property Regime and the Emergence of Vigilant Violence in Thessaloniki’s West End

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Nikolaos Vrantsis; [2021]
  Nyckelord :Housing; Housing System; Property Regime; Loïc Wacquant; Pierre Bourdieu; Social Space; Symbolic Power; Field of power; Thessaloniki; Ksiladika; Vigilance; Vigilant violence; Neoliberalism
; State ;

  Sammanfattning : The thesis inquires into the entanglement between the unsettlement of the Greek model of social reproduction that heavily relies on self-regulated property ownership and the emergence of vigilant violence on behalf of local property owners against undocumented migrants in the relegated neighborhood of Ksiladika in Thessaloniki’s West End. It probes the extent to which incidents of vigilant violence can be used as indicators of the structural deficiencies in the Greek housing system and property paradigm. LÄS MER

 5. 15. Attefallshus upplåtna med bostadsrätt : En undersökning om incitamenten för att bosätta sig i Attefallshus, dagens prisläge och hur dessa påverkas av bostadens avstånd till centrala Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Miranda Jenkins; Ebba Petersson; [2021]
  Nyckelord :Attefallshus; Condominium; Accessory dwellings; Proposition; Starting clearance; Housing shortage; Attefallshus; Bostadsrätt; Komplementbostadshus; Proposition; Startbesked; Bostadsbrist;

  Sammanfattning : Befolkningsutvecklingen har de senaste åren gått och går fortfarande snabbare än bostadsbyggandet i Sverige vilket gjort att det råder bostadsbrist i stora delar av landet. Som värst är det i storstadsregionerna. LÄS MER