Sökning: "property ownership"

Visar resultat 21 - 25 av 246 uppsatser innehållade orden property ownership.

 1. 21. Kapitalstruktur hos svenska fastighetsbolag : En undersökning av vilka faktorer som påverkar val och möjligheter av skuldfinansiering för svenska fastighetsbolag

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Bivrin; Viktor Edlund; [2021]
  Nyckelord :Capital Structure; Market Financing; Interest-bearing Debt; Real Estate Market; Real Estate Portfolio; Bonds; Certificate of deposit; Kapitalstruktur; Marknadsfinansiering; Räntebärande skulder; Fastighetsmarknaden; Fastighetsbestånd; Obligationer; Företagscertifikat;

  Sammanfattning : Kapitalstrukturen hos svenska fastighetsbolag har sedan finanskrisen år 2007–2008 förändrats avsevärt. Framför allt genom en ökad mängd marknadsfinansiering i form av obligations- och certifikatslån men även genom hybridkapital såsom D- och preferensaktier. LÄS MER

 2. 22. Förvaltning av bostadsrätter - En studie över bostadsrättsföreningars fastighetsförvaltning och förhållningssätt till bevarande Julia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Larsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Bostadsrättsföreningar; Varsamhet; Fastighetsförvaltning; Bevarande;

  Sammanfattning : Private ownership is an important part of human rights. Since 2000, private home ownership through bostadsrättsföreningar has increased in Sweden. Bostadsrättsförening is a Swedish form of property management where members of an association own a property together. The association owns the property and is responsible for the management. LÄS MER

 3. 23. Förvaltning av bostadsrätter - En studie över bostadsrättsföreningars fastighetsförvaltning och förhållningssätt till bevarande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Larsson; [2020-06-12]
  Nyckelord :Bostadsrättsföreningar; Varsamhet; Fastighetsförvaltning; Bevarande;

  Sammanfattning : Private ownership is an important part of human rights. Since 2000, private home ownership through bostadsrättsföreningar has increased in Sweden. Bostadsrättsförening is a Swedish form of property management where members of an association own a property together. The association owns the property and is responsible for the management. LÄS MER

 4. 24. The Compatability of the OECD MNA with EU Fundamental Freedoms and the Case Law on Abuse

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Danila Oborin; [2020]
  Nyckelord :Danish Beneficial Ownership Cases Tax Abuse Tax Evasion Modified Nexus Approach OECD Fundamental Freedoms Intellectual Property Preferential Regime Research and development; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The OECD Modified Nexus Approach (MNA) as found in BEPS Action 5 is the preferred method for implementing an IP regime. By linking IP-related expenditures to tax benefits, the approach redefined substance with the aim to prevent tax base erosion which could occur in lenient IP regimes. LÄS MER

 5. 25. Här kan jag vara mig själv och här finns det plats att utvecklas : En kvalitativ studie om geografiska platser och identitetsutveckling

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexandra Jerome; [2020]
  Nyckelord :Identity; Geographical locations; Belonging; Development and Requirements; Identitet; Geografisk plats; Tillhörighet; Utveckling och Förväntningar;

  Sammanfattning : Globalization in today's societies has resulted in many individuals around the world being able to identify themselves as world citizens. However, Sweden's different locations and regions are both what individuals take for granted as well as what most Swedes call home. LÄS MER