Sökning: "property rights"

Visar resultat 1 - 5 av 676 uppsatser innehållade orden property rights.

 1. 1. Äganderätten och skyddsrummet : Den enskildes rättigheter mot det civila försvaret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofie Bäck; [2022]
  Nyckelord :Affärsjuridik; skyddsrum; äganderätt;

  Sammanfattning : Idag finns det 65 000 skyddsrum i Sverige som finns i både privatbostäder och näringsfastigheter. Skyddsrummen finns till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig och ska kunna ställas om från fredsanvändning till skyddsfunktion på två dygn. LÄS MER

 2. 2. Efterkrigsprogrammet, planhushållningen och välfärdsstaten : En studie av efterkrigsprogrammets förankring i arbetarrörelsen på lokal nivå, Skara 1945–1955

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Robert Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Välfärd; svensk historia; arbetarrörelsen;

  Sammanfattning : The post-war programme of the labour movement was developed in 1944 and presented at the Congress of the Social Democratic Workers' Party in the same year. The programme had an impact on policy at the central level in the post-war period. LÄS MER

 3. 3. Medfinansieringsersättning - kommunens respektive exploatörens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sabina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :Medfinansieringsersättning; markexploatering; exploateringsavtal; transportinfrastruktur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Investments in infrastructure normally lead to better accessibility, a better location, increased building rights and an increase in the value of the properties that are located near to the infrastructure. Increases in value that arise as a result of public investments should be returned to the public sector through value capture. LÄS MER

 4. 4. Patenträttens betydelse för en cirkulär ekonomi : En rättsdogmatisk analys av patenträttsliga hinder för reparationsmöjligheter inom EU och Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Persson; [2022]
  Nyckelord :Reparation; rekonstruktion; patent; immaterialrätt; juridik; intrång; gränsdragning; right to repair; ecodesign; cirkulär ekonomi; hållbarhet; reparationsmöjligheter; Sverige; EU;

  Sammanfattning : Patenträtten kan användas för att förhindra tredje man från att sälja vidare, rekonstruera eller kopiera en patenterad produkt. Det starka patentskyddet för patentinnehavare utgör ett ekonomiskt incitament för skapande och gör möjligheten till reparation svårare, och från fall till fall olagliga, eftersom patentlagstiftningen förhindrar rekonstruktion av patenterade produkter. LÄS MER

 5. 5. THE MURDER BUSINESS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Stoianov Dumitru; [2021-07-30]
  Nyckelord :corruption; Moldova; Kaufland; misuse of power;

  Sammanfattning : The subject of my investigation, called “The Murder Business”1, if defined in one word, is corruption. On one hand this corruption depicts the vulnerability of Moldovan legal system to protect such fundamental rights (as defined by Moldovan Constitution) as private property and right to life2. LÄS MER