Sökning: "property tax assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden property tax assessment.

 1. 1. Lägets betydelse för värdet på småhus och tomtmark vid skidanläggningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Leo Andersson; [2019]
  Nyckelord :real estate valuation; property taxation; family-house; value area; Fastighetsvärdering; fastighetstaxering; småhus; värdeområde;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på om närheten till alpina skidanläggningar har någon påverkan på överlåtelsepriserna för fastigheter. Studien beskriver och analyserar även huruvida taxeringsnivån på småhusfastigheter nära en skidanläggning bör hanteras via värdeområdesindelningar eller inte. LÄS MER

 2. 2. Fastighetens värde överstiger inte köpeskillingen - En kartläggning av värdeintyg vid lagfartsansökan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Frans Sörensen; Sigrid Skarsgård; [2019]
  Nyckelord :Värdeintyg; stämpelskatt; fastighetstaxering; lagfart; inskrivningsmyndighet; sakkunnig; värdetidpunkt; marknadsvärde; taxeringsvärde Value certificate; stamp duty; property tax assessment; title deed; registration authority; expert; appraisal date; market value; tax assessment value; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid beviljande av lagfart efter fastighetsköp beräknas stämpelskatt på det högsta beloppet av köpeskilling och taxeringsvärde från föregående år. Om aktuellt taxeringsvärde saknas ska jämförelsen istället, enligt 9 § i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ske med ett intygat värde. LÄS MER

 3. 3. Tangible Intangibles in the United States’ Tax Cuts and Jobs Act : How Mixed Definitions of “Intangible” Lead to Mixed Results in the United States’ Efforts to Close Tax Loopholes, Move to a Territorial Tax System, and Reduce Base Erosion and Profit Shifting Abuses

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :James Summers; [2018]
  Nyckelord :tax; law; international tax law; intangible; tangible; property; income; definition; territorial tax system; worldwide tax system; OECD; WTO; United States; TCJA;

  Sammanfattning : The United States’ Tax Cuts and Jobs Act of 2017 (TCJA) changed a 30-year-old definition of the term “intangible property” and added assessment requirements for two different types of “intangible income”, both of which deviate from the newly changed general definition of “intangible” and most common understandings of the meaning of the word.  While it may appear unlikely that a change in meaning of a single word in a large tax code could have a drastic effect on international taxation, the differing definitions of “intangible” create far-reaching tangible consequences. LÄS MER

 4. 4. Fastighetstaxering av lokalhyreshus : Utrymmen under mark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Josefine Bosell; Martin Lindblad; [2016]
  Nyckelord :Property tax assesment; non-residential premises apartment buildings; land value; market value; valuation model; Fastighetstaxering; lokalhyreshus; markvärde; marknadsvärde; värderingsmodell;

  Sammanfattning : Vid fastighetstaxering av lokalhyreshus tar inte värderingsmodellen för mark hänsyn till att det finns utrymmen under mark som generar hyresintäkter. Det innebär att taxeringsvärdet för markvärdet möjligtvis inte avspeglar marknadsvärdet. LÄS MER

 5. 5. Fastighetstaxeringssystem : En jämförelse mellan det svenska och nederländska systemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Jeff Wijesinghe; Anton Zetterquist; [2016]
  Nyckelord :Real Estate Tax; Real Estate Valuation; Sweden; The Netherlands; Comparison; Tax assessment; Mass valuation; WOZ-waarde; Fastighetstaxering; Fastighetsvärdering; Sverige; Nederländerna; Komparation; Taxeringsvärde; Massvärdering; WOZ-waarde;

  Sammanfattning : Lantmäteriet har annonserat intresse av hur andra utvecklade länder organiserar och utför sin fastighetstaxering och det är på uppdrag av dem som detta arbete utförs. Syftet med arbetet har varit att förbättra det svenska fastighetstaxeringssystemet genom att förse Lantmäteriet med en jämförande bild av den nederländska motsvarigheten. LÄS MER