Sökning: "property"

Visar resultat 1 - 5 av 3778 uppsatser innehållade ordet property.

 1. 1. On the possibility of property composition: A metaphysical investigation of submergent properties in top-down and bottom-up approaches to quantum mechanics

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Nova Ahlinder; [2022-01-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Schaffer’s Monism: priority of the whole (2010) an argument from quantum entanglement in favour of priority monism is put forward. The argument is based on quantum entanglement being a case of emergence and can loosely be described in terms of failure of property decomposition and success of property composition. LÄS MER

 2. 2. Emulsifying properties of cellulose oxalate and pectin from Norway spruce bark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Semonti Hussain; [2022]
  Nyckelord :Cellulose oxalate COX ; Bark; Norway spruce; Pectin; Pickering emulsion; Pulp;

  Sammanfattning : Nanocellulose is a sustainable material and has shown interesting properties in various applications. One such application is Pickering emulsion, where the nanocellulose stabilizes the oil and water interface. LÄS MER

 3. 3. CatFish Project - Autonomy : Control System, Object Detection and Tracking for USVs

  Master-uppsats,

  Författare :Michael Alexander Georg Forschlé; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a student project at Halmstad University, CatFish aims to make water quality measurement easier by the development of a set of cooperating measurement drones in and under water and up in the air. To minimize human effort during the operation of the CatFish system, the drones shall act autonomously to reach given sets of target coordinates on their own to fulfill desired measurement tasks on arrival. LÄS MER

 4. 4. Äganderätten och skyddsrummet : Den enskildes rättigheter mot det civila försvaret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofie Bäck; [2022]
  Nyckelord :Affärsjuridik; skyddsrum; äganderätt;

  Sammanfattning : Idag finns det 65 000 skyddsrum i Sverige som finns i både privatbostäder och näringsfastigheter. Skyddsrummen finns till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig och ska kunna ställas om från fredsanvändning till skyddsfunktion på två dygn. LÄS MER

 5. 5. Skillnader samt risker och utmaningar i värderingsprocessen av förvaltnings fastigheter i företag som tillämpar K3 respektive IFRS 13

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Max Bertilsson; Pontus Öhrling; [2022]
  Nyckelord :Property valuation; valuation process; risks; challenges; internal valuation; external valuation; K3; IFRS; Fastigh etsvärdering; värderingsprocessen; risker; utmaningar; intern vä rdering; extern v ärdering; K3; IFRS;

  Sammanfattning : Värdering av förvaltningsfastigheter är komplext. Det finns många olika metoder att använda sig av i värderingsprocessen kring förvaltningsfastigheter, vilket skapar en osäkerhet kring vad som är det korrekta värdet. Osäkerhet är ett bestående problem som alltid kommer att finnas i värderingsprocessen. LÄS MER