Sökning: "proportionalitets- och legalitetsprincipen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden proportionalitets- och legalitetsprincipen.

 1. 1. Rapporteringspliktiga inhemska arrangemang : - En analys utifrån proportionalitets och legalitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Ivar Axelsson; Oscar Jonsson; [2021]
  Nyckelord :SOU 2018: 91; domestic arrangements; adviser; reportable arrangements; reporting charge; legal certainty; the principles of proportionality and legality; SOU 2018:91; inhemska arrangemang; rådgivare; rapporteringspliktiga arrangemang; rapporteringsavgift; rättssäkerhet; proportionalitets- och legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera remissutfallet gällande inhemska arrangemang i SOU 2018:91 (Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet). Med utgångspunkt i de inhemska arrangemangen, kommer begreppen rådgivare, rapporteringspliktiga arrangemang och den i utredningen presenterade rapporteringsavgiften beskrivas och analyseras utifrån proportionalitets- och legalitetsprincipen, dvs. LÄS MER

 2. 2. CANCERMÄRKNINGEN PÅ SVENSKT SNUS, MOT ALLA PRINCIPER?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Per-Ola Bergqvist; [1999]
  Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varningstexten ''Orsakar cancer, Socialstyrelsen'' på svenskt snus saknar, efter det att flera undersökningar publicerats, vetenskaplig grund. Därmed kan också dess existens ifrågasättas. LÄS MER