Sökning: "proportionalitetsbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet proportionalitetsbedömning.

 1. 1. Sveriges begränsningar av religionsfriheten under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Per-Emil Nordstrandh; [2023]
  Nyckelord :statsrätt; komparativ rätt; religionsfrihet; mötesfrihet; rättighetsbegränsning; proportionalitetsbedömning; europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay aims to examine whether the restrictions posed during the covid-19-pandemic was legitimate in accordance with the freedom of religion posed in the European Convention on the Human Rights and the freedom of religion as stated in the Instrument of Government. The freedom of religion stated in the Instrument of Government is absolute and cannot be restricted. LÄS MER

 2. 2. Upphovsrätt i ABK 09 vid offentlig upphandling - En proportionalitetsbedömning av kontraktsvillkor som innebär avsteg från immaterialrättsskrivningen i ABK 09 vid offentlig upphandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Treschow; [2023]
  Nyckelord :ABK 09; Upphovsrätt i offentlig upphandling; Immaterialrätt i offentlig upphandling; Immaterialrätt i ABK 09; Upphovsrätt i ABK 09; proportionalitetsprincipen i LOU; proportionalitetsprincipen vid offentlig upphandling; proportionalitetsbedömning av avsteg från ABK 09; ensamrätt eller exklusiv äganderätt till uppdragsresultat vid offentlig upphandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks förhållandet mellan proportionalitetsprincipen i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och kontraktsvillkor som gör avsteg från immaterialrättsskrivningen i Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09). Arbetet avser behandla de avsteg som leder till ett upphovsrättsligt förvärv av en ensamrätt eller exklusiv äganderätt. LÄS MER

 3. 3. En sabbad demonstrationsfrihet? Om straffansvar för sabotage som begränsning av demonstrationsfriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnéa Sventorp; [2023]
  Nyckelord :statsrätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Aldrig före 2022 har demonstranter dömts för sabotage, trots att bestämmel-sen har funnits sedan 1948. Att straffansvar för sabotage nu dömts ut mot aktivister har väckt debatt om hur lagstiftningen egentligen ska tillämpas. LÄS MER

 4. 4. Världens farligaste mobilapplikation? – En undersökning av den internationella humanitära rättens regelverk om direkt deltagande i fientligheterna när civila delar militär information genom en mobilapplikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Hultqvist; [2022]
  Nyckelord :folkrätt; direkt deltagande i fientligheter; IHL; cyber; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to investigate whether a civilian sharing military intelligence through a smartphone application during an ongoing international armed conflict risks to lose their civilian protection. The essay primarily concentrates on the notion of direct participation, as can be found in article 51(3) in Protocols Additional I to the Geneva Conventions. LÄS MER

 5. 5. Ett samhälle bakom stängda dörrar: En proportionalitetsbedömning och kritisk analys av lag (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Thomasine Francke Rydén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER