Sökning: "proprioception"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet proprioception.

 1. 1. Tyngdlyftningens eventuella påverkan på proprioceptionen jämfört med styrkelyft : En utvecklingsstudie och inledande metodstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Larsson; Amanda Emén; [2019]
  Nyckelord :joint repositioning sense; proprioception; styrkelyft; tyngdlyftning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk träning betyder rörelse av kroppen som kräver energi. Muskelstärkande träning är en del inom fysisk träning. Två idrotter inom detta område är tyngdlyftning och styrkelyft, där båda har som mål att lyfta så tungt som möjligt med skivstång. LÄS MER

 2. 2. Graphical user interface for evaluation of knee proprioception and how it is affected by an anterior cruciate ligament (ACL) injury- a functional brain imaging study : Ett grafiskt användargränssnitt för utvärdering av knäproprioception och hur det påverkas av en korsbandsskada - en funktionell magnetresonanstomografisk studie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysikUmeå universitet/Institutionen för strålningsvetenskaper

  Författare :Wallgren Johan; [2018]
  Nyckelord :Proprioception; fmri; acl; anterior cruciate ligament injury; brain imaging; mri; knee injury; BOLD; SPM;

  Sammanfattning : There is a big risk that neuroreceptors located in the knee, responsible for our proprioceptive ability, are damaged after an anterior cruciate ligament (ACL) injury occurs. This may cause miscommunication between the neuroreceptors and motoric function in the brain. LÄS MER

 3. 3. Mykotoxiner i foder till häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Pernilla Karlsson Bergkvist; [2017]
  Nyckelord :mykotoxin; häst; hästfoder;

  Sammanfattning : Mykotoxikos är ett samlingsbegrepp för sjukdomstillstånd orsakat av förgiftning med mykotoxin, ett gift producerat av mögelsvampar. Det finns flera olika potentiellt patogena mögelsvampar som kan kontaminera grödor under tillväxt, skörd och lagring och därmed utgöra en hälsorisk för djur som äter dessa grödor. LÄS MER

 4. 4. Hur Powerball eller Powergrip påverkar handens funktion gällande greppstyrka och proprioception : Pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Joel Jelf; Oscar Selander; [2017]
  Nyckelord :Cross-transfer effekt; handledsträning; instabil träningsform; stabil träningsform;

  Sammanfattning : Bakgrund: Proprioception involverar bland annat förmågan att uppfatta var ens kroppsdelar befinner sig utan att behöva titta på dem, detta är en viktig del av handfunktionen. Tidigare studier har jämfört träning på stabilt underlag mot träning på instabilt underlag och vad detta har för effekt på fotledens proprioception. LÄS MER

 5. 5. Manipulating Control-Display Ratios in Room-Scale Virtual Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Karl Andersson; [2017]
  Nyckelord :Virtual reality; Control-display ratio; Proprioception; HTC Vive; Immersion;

  Sammanfattning : This study examined how reduced control-display ratios on motion-tracked handheld controllers in virtual reality affected user immersion and sense of control. 24 participants played a puzzle game in virtual reality using one of three control-display ratios: one normal, and two that were reduced using the “Go-Go” technique. LÄS MER