Sökning: "prosocial"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet prosocial.

 1. 1. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande beteenden på arbetsplatsen – Från föreställningar till intention utifrån the Theory of Planned Behavior

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Gustaf Mattisson; Hannah Aurell Hansson; [2020]
  Nyckelord :The Theory of planned behaviour; prosocialt beteende; hövlighet; intention; föreställningar; prosocial behavior; civility; beliefs; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study focused on the quality of interactions based on the goal of promoting a psychologically healthy workplace. Using the Theory of Planned Behavior (TPB) and its constructs, the purpose was to investigate the cognitive conditions that precede inclusive behavior and which of these constructs that are the most important. LÄS MER

 3. 3. SARS-CoV-2 Pandemic from a Criminological Perspective - Investigating Antisocial Behaviour Changes in Germany

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kira Schwarzer; [2020]
  Nyckelord :Antisocial behaviour; Crime; Fear; Pandemic; Prosocial behaviour; SARS-CoV-2;

  Sammanfattning : The SARS-CoV-2 pandemic is not only a health crisis, but also shatters the socialand economic lives through regulations and social restrictions. As seen duringSARS 2002-2003, measures like social restrictions can impact behaviournegatively, leading to discrimination, stigmatisation and xenophobia. LÄS MER

 4. 4. Technological Salvation or Orwellian Panopticon? : A Case Study on Social Labelling, Governance, and Social Control in China´s Social Credit System

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Fredrik Ragnell; [2020]
  Nyckelord :Social Labelling; China; Social Credit System; Governance; Social Control;

  Sammanfattning : The international governance discourse has seen radical changes in both trends and understandings in recent years, from the global dominance of liberal democracy after the Cold War, to the current movement towards authoritarianism. The modern autocracy has progressed its reach by the use of new applications in technology, which has resulted in a digital authoritarianism, also known as E-governance. LÄS MER

 5. 5. Att vara en god förebild : Relationen mellan förskolläraren och barns prosociala utveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnéa Boman; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; förhållningssätt; förebild; förskola;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (2018, s. 6) beskrivs det att förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan är av betydelse för barnens utveckling. I Pedagogiska magasinet (2019, s. LÄS MER