Sökning: "prosopografi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet prosopografi.

  1. 1. Aktiva fredskvinnor : En mikrohistorisk studie över Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet i Växjö 1935-1967

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Ann-Marie Andersson; [2021]
    Nyckelord :Women s history; IKFF; peace work; microhistory; prosopography; sorority; the gender system; Kvinnors historia; IKFF; fredsarbete; mikrohistoria; prosopografi; kvinnoförening; genus;

    Sammanfattning : Abstract This microhistorical study examines the local circle of Women’s International League for Peace and Freedom in Växjö during the years 1935 to 1967. The purpose of the essay is to contribute to research in women’s history by describing and analyzing some of the association’s members and activities. LÄS MER