Sökning: "prospectus"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet prospectus.

 1. 1. IPO UNDERPRICING IN THE TECH SECTOR: IMPACT OF THE PROSPECTUS SUMMARY VARIABLES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :André Ricardo da Fonseca Gonçalves; [2018-07-04]
  Nyckelord :IPO; underpricing; prospectus; tech; book-to-market; gross proceeds; underwriter spread; dual-class shares; underwriter reputation;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Cover me, I'm going public!  : “The relationship between IPO and media coverage”

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ronni Samir Sulaka; Carl Strand; [2018]
  Nyckelord :IPO; Hot Cold Market; Investment bank; Underpricing; Media coverage; Roadshow; Prospectus; POP; media attention; Retriever;

  Sammanfattning : Background: The number of IPOs has been numerous in recent years. Moreover, the returns of the IPOs managed to either be over and underpriced. IPO-firms are generally unknown before they get listed. Therefore, the media outlets play an essential role in the dissemination of information to new investors. LÄS MER

 3. 3. En succé till börsentré

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Carlsson; Adi Creson; Tom Tryde; [2018]
  Nyckelord :Börsintroduktioner; Förstadagsavkastning; Nasdaq Stockholm; Underprissättning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera ett intervall av optimal förstadagsavkastning för börsintroduktioner på den svenska aktiemarknaden ur ett ledningsperspektiv, samt att undersöka ett antal variablers samband med nämnda optimala förstadagsavkastning. Metod: I studien har en kvantitativ metod med en deduktiv ansats använts för att analysera insamlad sekundärdata. LÄS MER

 4. 4. IPO Underpricing on Aktietorget & First North - An empirical study on how Guarantors, Management ownership and Management commitments affect underpricing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexander Erlingsson; Victor Hansson; [2017-07-25]
  Nyckelord :Initial public offerings; Underpricing; Guarantors; Management ownership; Management commitments;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. Solceller för lantbruksbyggnader : Projektering och kartläggning i nätområdet för PiteEnergi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Maria Vernersson; [2017]
  Nyckelord :Solceller; solcellsanläggningar; projektering; energi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete i Energiteknik, vilket har utförts i uppdrag av energibolaget PiteEnergi, ämnar undersöka vilken potential lantbruksbyggnader har i fråga om elproduktion genom solceller. Projektering av solcellsanläggningar för nio lantbruk har utförts i Piteå kommun, varav samtliga är kunder till PiteEnergi. LÄS MER