Sökning: "prostaglandins"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet prostaglandins.

 1. 1. Är ingefära lika effektivt som NSAID avseende smärtlindring hos kvinnor med primär dysmenorré?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Maysaa Hadi; [2019]
  Nyckelord :primary dysmenorrhea; ginger; NSAID; menstruation; placebo; herbal; prostaglandins; VAS; pain; Primär dysmenorré; ingefära; NSAID; menstruation; placebo; naturläkemedel; prostaglandiner; VAS; smärta;

  Sammanfattning : Dysmenorré är ett av de vanligaste gynekologiska tillstånden bland unga kvinnor med en prevalens kring 67%- 90% världen över. Tillståndet är uppdelat i primär- och sekundär dysmenorré och definieras som smärtsamma muskelkramper från nedre buken i kombination med bland annat illamående och diarré som uppkommer under menstruationen. LÄS MER

 2. 2. Long-chain polyunsaturated fatty acid production by microalgae

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Ida Collinius; [2016]
  Nyckelord :micro algae; LC-PUFA; eicosanoids;

  Sammanfattning : Long chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA) are essential to humans and needs to be consumed through the diet instead of production in the body. LC-PUFAs are in this report be categorized into omega-3 and omega-6 fatty acids. The aim of this study was to focus on LC-PUFAs that can be produced by species of microalgae of commercial interests. LÄS MER

 3. 3. Farmakologisk behandling av pyometra hos tik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Pettersson; [2016]
  Nyckelord :pyometra; livmoderinflammation; hund; prostaglandin; antiprogesteron; dopaminagonist; uterus infection; dog; anti-progesterone; dopamine agonist;

  Sammanfattning : Pyometra är en vanlig sjukdom som förekommer främst hos medelålders och äldre tikar. Sjukdomen innebär en inflammerad livmoder där var har ansamlats. Infektionen är bakterieorsakad och ofta är infektinsagens Escherichia coli. Kliniskt ses bland annat nedsatt allmäntillstånd, diarré, ökad törst och illaluktande flytningar. LÄS MER

 4. 4. Hypertrophic osteoarthropathy in wildlife : and a review of suggested pathogeneses

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elina Thorsson; [2015]
  Nyckelord :hypertrophic osteoarthropathy; digital clubbing; osteopathy; pathogenesis; etiology; wild; exotic; zoo; hypertrofisk osteoartropati; osteopati; patogenes; etiologi;

  Sammanfattning : In this essay suggested pathogenesis of secondary hypertrophic osteoarthropathy (HOA) is reviewed. HOA, characterized by; periostitis, periosteal proliferation of tubular bones and arthritis can develop due to many different underlying diseases. The syndrome is most commonly seen with intra-thoracic malignancy or chronic pulmonary infections. LÄS MER

 5. 5. Medicinsk behandling av pyometra hos tik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ida Ågrahn; [2014]
  Nyckelord :pyometra; livmoderinflammation; hund; medicinsk behandling; prostaglandiner; aglepriston; kabergolin; canine; medical treatment; prostaglandins; aglepristone; cabergoline;

  Sammanfattning : Pyometra är namnet på en av våra vanligaste och allvarligaste hundsjukdomar. Sjukdomen drabbar främst äldre tikar och innebär en varig och inflammerad livmoder. LÄS MER