Sökning: "prostatacancer"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet prostatacancer.

 1. 1. Lokaliserad prostatacancer: Hur den drabbar mannens sexualitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hampus Danred; Andre' Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Erektil dysfunktion; Impotens; Prostata; Prostatacancer; Sexualitet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. I västvärlden är det den cancerform som har snabbast stigande incidens de senaste tio åren. Det finns flera olika behandlingsalternativ för lokaliserad prostatacancer, två av dem är strålbehandling och operation som kallas radikal prostatektomi. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av behandlingskrävande prostatacancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carl-Hugo Robeling; Erik Rieden; Isac Roos; [2020]
  Nyckelord :Prostatacancer; behandling; biverkningar; känslor; upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:  Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna i Europa. I Sverige riskerar en av åtta män över 75 år att få prostatacancer. Behandlingen leder ofta till påtagliga biverkningar som tarmdysfunktion, urininkontinens och erektil dysfunktion. LÄS MER

 3. 3. Interventioner mot ångest och depression för vuxna med cancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pegah Ghassemi; Hashan Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; cancer; depression; ångest; ångest; intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en vanlig folksjukdom i Sverige som idag drabbar minst en av tre personer under deras livstid. Behandlingen medför många svåra biverkningar som ibland kan upplevas värre än sjukdomen, vilket påverkar individens psykiska, existentiella samt sociala välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Cutibacterium acnes inverkan på makrofagers produktion av PD-L1

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Jonas Härdin; [2020]
  Nyckelord :Macrophages; PD-L1; prostate cancer; Cutibacterium acnes; C. acnes; Makrofager; PD-L1; prostatacancer; Cutibacterium acnes; C. acnes;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige, och det är även den cancerform som flest män dör utav. Detta till trots så är mekanismerna bakom canceretiologin till stor del okända. LÄS MER

 5. 5. Diagnostisk träffsäkerhet vid biopsering av prostatacancer : Bilddiagnostik och biopsimetoder

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Nina Andréasson; Clara Eriksson; [2020]
  Nyckelord :PSA; magnetic resonance; transrectal ultrasound; clinically significans; clinically insignificans; PSA; magnetresonans; transrektalt ultraljud; klinisk signifikans; klinisk insignifikans;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Prostatan tillhör de manliga reproduktionsorganen och producerar bland annat prostataspecifikt antigen (PSA) som kan påvisas i blodet. Förhöjda värden av PSA kan bero på prostatacancer. LÄS MER