Sökning: "prosthetics"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet prosthetics.

 1. 1. Kinetik ved løb med dagligdagsprotese og løbespecifikprotese hos transtibial amputerede: Et cross-sectional studie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Katrine Grøtner; Huy Hoang Pham; [2020]
  Nyckelord :sport prosthetics; joint moments; ground reaction force; foot progression angle; osteo arthritis; sports protese; led moment; ground reaction force; fod progressions vinkel; osteoartrit;

  Sammanfattning : Formål: Formålet med studiet er at undersøge hvordan løb med en dagligdagsprotese og en løbespecifikprotese påvirker kinetik i nedre ekstremiteter hos mennesker med en transtibial-amputation.   Metode: Kinetisk data blev indsamlet ved løbetests, med begge proteser, med et motion capture system og kraftplader i et klinisk ganganalyse lab i Göteborg, Sverige. LÄS MER

 2. 2. Selection for Antibiotic Resistance Below Minimal inhibitory concentration in Biofilm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elin Fermér; [2020]
  Nyckelord :antibiotic resistance; biofilm; antibiotics;

  Sammanfattning : Antibiotics are today one of the most important cornerstones in modern healthcare when it comes to treating bacterial infections. It is an asset human kind have been leaning on for the last century, but excessive and widespread misuse of antibiotics have left deep scars in the form of multi resistant pathogenic strains of bacteria that we soon will not be able to treat. LÄS MER

 3. 3. Development of software for digital manufacturing of children’s prosthetic arms for 3D-printing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Arantxa Juarez Perez; Lisa Phung; [2020]
  Nyckelord :3D-printing; prosthetics; Grasshopper; process development; amputation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The conventional method to manufacture prosthetic arms is a time-\\consuming and complicated process. It is a process that has many manual steps that allow much room for human errors. With today's technology advancement it is possible to offer a more efficient technology that can replace the conventional manufacturing method of prostheses. LÄS MER

 4. 4. Ortopedingenjörens upplevda handlingsutrymme : En deskriptiv undersökning om ortopedingenjörens upplevda handlingsutrymme ur en nordisk kontext.

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Tilda Johansson; Josefin Rundqvist; [2020]
  Nyckelord :Prosthetic device; amputees; prosthetic supplies; prescription; discretion; Protes; amputerad; protesförsörjning; förskrivning; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ortopedingenjören har som uppgift att med sin kompetens och erfarenhet tillhandahålla en ortopedteknisk lösning som motsvarar patientens behov och önskemål. Handlingsutrymmet är det utrymme som en ortopedingenjör har till att ta självständiga beslut i sin yrkesutövning och är därmed summan av kompetens, bedömningar och rutiner inom verksamhetens ramar. LÄS MER

 5. 5. Vetenskapliga artiklar i Tandläkartidningen -Trender över tid

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Malek Abou Zarad; André Rennstam; [2019]
  Nyckelord :Tandläkartidningen; Trender; Vetenskapliga artiklar; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning: En av tandläkarens uppdrag är att arbeta enligt kunskap och beprövad erfarenhet. För att uppnå detta mål måste man hålla sig uppdaterad. Syftet med denna studie var att granska de vetenskapliga artiklarna i den svenska odontologiska tidskriften Tandläkartidningen. LÄS MER