Sökning: "proteasinhibitorer"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet proteasinhibitorer.

 1. 1. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Henriksson; [2017]
  Nyckelord :baljväxter; antinutritionella faktorer; proteasinhibitorer; α-amylasinhibitorer; lektiner; saponiner; α-galaktosider; fytat; tanniner; oxalat; lektiner; sojaböna; lupin; bondböna; trädgårdsböna; ärta; lins; beredning; tillagning;

  Sammanfattning : Konsumtion av baljväxter som livsmedel har positiva hälsoeffekter men begränsas av förekomsten av antinutritionella faktorer (ANF). ANF minskar utnyttjandet av näringsämnen genom olika mekanismer, till exempel inhibering av digestionsen-zymer eller komplexbindning med mikro- och makronutrienter, och kan vara direkt skadliga i stora mängder. LÄS MER

 2. 2. Behandling av felin infektiös peritonit : en uppdatering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Pettersen; [2014]
  Nyckelord :felin infektiös peritonit; FIP; behandling; feline infectious peritonitis; treament;

  Sammanfattning : Felin infektiös peritonit (FIP) är en dödlig sjukdom hos katter som orsakas av felint coronavirus (FCoV). Sjukdomen är ett stort problem inom veterinärmedicinen då det i dagsläget inte finns någon effektiv behandling. LÄS MER

 3. 3. Försök till att lösa degraderingsproblem vid preparation av fotosystem I-subenheten PSI-N genom att använda proteasinhibitorer och olika sorters lysis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Linda Jedenheim; Johanna Eriksson; [2010]
  Nyckelord :PSI-N; fotosystem I; PSI; proteasinhibitorer; lysis; SDS-PAGE; expression; rening; tidsstudie;

  Sammanfattning : Fotosyntesen kallas den process som omvandlar ljusenergi till kemisk energi. Fotosyntesen sker i tylakoidmembranet och drivs av två stora proteinkomplex, fotosystem II (PSII) och fotosystem I (PSI) då de tillförs energi i form av fotoner. PSI-N är ett mindre protein på ca 10 kDa som ingår i PSI. LÄS MER