Sökning: "protective factors"

Visar resultat 16 - 20 av 220 uppsatser innehållade orden protective factors.

 1. 16. Ensamkommande pojkars mående utifrån hvb-personals perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Flakron Rexha; Ola Ripa; [2019]
  Nyckelord :asylum seeking; psychological health; social workers; unaccompanied refugee adolescents;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate unaccompanied refugee adolescents, specifically males, psychological well-being in the perspective of social workers who are employed in HVB-homes (residential care homes for children and young persons). More specifically, the purpose was to find out which risk and protective factors might prevent or trigger psychological distress among the unaccompanied adolescents, as well as to investigate which prevention and interventions are done by the social workers. LÄS MER

 2. 17. “En människa, inte bara en elev” : En undersökning som låter individer som begått brott  tala om sin skolgång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Linda Eriksson; Frida Trångteg Öhman; [2019]
  Nyckelord :Riskfaktorer; Skyddsfaktorer; Skola; Kriminalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka individer som begått brott och deras skolgång för att se om det finns faktorer i skolan som kan ha bidragit till utvecklandet av ett kriminellt beteende. Frågeställningarna var “Vilka erfarenheter har intervjudeltagarna av grundskolan och eventuella gymnasiestudier?” och “Vilka skolrelaterade risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet kan utläsas utifrån deras berättelser?”. LÄS MER

 3. 18. Påverkan på familjerelationer för syskon till barn med cancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hedvig Bergegård Flinkfelt; Lina Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :Children; adolescent; relations; childhood cancer; family; Barn; ungdomar; relation; cancer hos barn; familj;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn drabbas av cancer påverkas hela dess familj. De friska syskonens vardagsliv och familjerelationer riskerar att ändras drastiskt. Syfte: Syftet var att beskriva hur ett barns cancerdiagnos påverkar relationen mellan det friska och det sjuka syskonet, samt mellan det friska syskonet och föräldrarna. LÄS MER

 4. 19. Effekten av vägsalt på djurplankton : - ett sötvattensexperiment i oligotrofa och eutroa vatten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecka Möller; [2019]
  Nyckelord :Djurplankton; vägsalt; eutrofiering; förorening; näring.;

  Sammanfattning : Pollution or changes in abiotic factors can be stressful if they exceed a species tolerance level, it can for example prevent the species ability to reproduce and disperse. High nutrition- and salt levels may be limiting for species in higher concentrations and affects all species since indirect, interactive and additive effects of high nutrient or salt levels lead to changes in the community structures. LÄS MER

 5. 20. WOMEN’S AWARENESS OF LEGISLATION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN ACROSS THE EUROPEAN UNION: A SECONDARY DATA ANALYSIS OF THE 2012-FRA-VAW SURVEY

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Wittmann; [2019]
  Nyckelord :Legislation; Quantitative Analysis; Violence Against Women; Women’s Awareness; 2012-FRA-VAW-Survey;

  Sammanfattning : Violence against women (VAW) is the most prevalent human rights violation of our time, rooted in women’s unequal status in society. Aim: The present study investigated women´s awareness of preventative and protective legislation on domestic violence and women´s awareness of campaigns against VAW across the EU. LÄS MER