Sökning: "protective factors"

Visar resultat 6 - 10 av 220 uppsatser innehållade orden protective factors.

 1. 6. "Du måste vara våglig som skolledare" : En kvalitativ studie i rektorers åtgärder för att höja andelen elever med gymnasiebehörighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Wretman; Per Hybbinette; [2019]
  Nyckelord :principals; risk factors; protective factors; school turnaround; leaving certificate; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate what measures principals take in order to raise the amount of students who finish secondary school with a leaving certificate. Furthermore, it was intended to investigate why these methods have been successful. The selection of respondents consisted of principals at four different schools in southern Sweden. LÄS MER

 2. 7. Between a Rock and a Strange Place: Fear of Crime and the Well-being of Deported Migrants in Jamaica

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sanjay Thompson; [2019]
  Nyckelord :deportation; fear of crime; recidivism; substance use; victimisation; well-being;

  Sammanfattning : Deported migrants in Jamaica face a plethora of integration and rehabilitation issues that have been exacerbated by the society’s negative perception of the population. Though previous research has highlighted the counterproductive implications of the negative attitudes (Headley, 2006), it is still evident in the Jamaican society. LÄS MER

 3. 8. Parent-Child Relations as Protective and Promotive Factors for Ethnic Minority Children Living in Relative Poverty : A systematic literature review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Anna Larsson; [2019]
  Nyckelord :protective and promotive factors; ethnic minority children; poverty; parent-child relations; wellbeing; childhood interventions;

  Sammanfattning : Ethnic minority children living in relative poverty are a high-risk group for poor outcomes in all aspects of wellbeing. The relationship and interactions between child and parent are a key part of child development and a platform for providing positive experiences which can benefit a child’s wellbeing. LÄS MER

 4. 9. Motivation att utföra skyddsåtgärder : Innan, under och efter översvämning i privata villahushåll

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Fabian Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Anpassning; översvämning; riskhantering; protection motivation theory;

  Sammanfattning : Introduktion och syfte: Årsmedelnederbörd och antalet extrema nederbördstillfällen i Sverige antas öka i framtiden. När antalet extrema nederbördstillfällen ökar så ökar också antalet försäkringskompensationer till privata husägare. LÄS MER

 5. 10. Olika yrkeskategoriers följsamhet till basala hygienrutiner inom djursjukvården : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Tholander Hasselrot; [2019]
  Nyckelord :hand hygiene; compliance; animal hospitals; infection control; animal health care workers; veterinary; basala hygienrutiner; följsamhet; djursjukvården; vårdhygien; yrkeskategorier;

  Sammanfattning : Introduction: Infection control in animal health care is, as in human health care, most important to prevent and fight antibiotic resistance. Animal health can also influence public health. LÄS MER