Sökning: "protective measures"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden protective measures.

 1. 1. ÖVERSVÄMMADE KULTURARV Hur ökade vattennivåer kan påverka kulturhistorisk bebyggelse i Malmö Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Marwa El-Mahmadi; [2023-06-07]
  Nyckelord :Flooding; cultural heritage; heritage futures; climate change; rising sea levels; antropocen;

  Sammanfattning : Climate change affects our world to a greater extent. Temperature changes and higher water levels will affect our cultural environments and adaptations need to be implemented. The impact from floods and high-water flows does not only consist of material impact, but soil erosion also becomes a major problem. LÄS MER

 2. 2. HUR MAN SOM SJUKSKÖTERSKA BÖR ARBETA MED SUICIDPREVENTION HOS PATIENTER MED FÖRSTÄMNINGSSYNDROM - En översiktsartikel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isak Gunnarsson; Emma Pettersson; [2023-03-16]
  Nyckelord :Suicide prevention; nurse s role; depression; bipolar disorder; mood disorder;

  Sammanfattning : Background: Mood disorder is a collective name for the diagnoses of depression and bipolar syndrome. The suicide risk is higher in this patient group than in the normal population. As a nurse, it is important to have knowledge of how suicidal risk is identified in this patient group, as well as how to prevent it. LÄS MER

 3. 3. Chefers erfarenheter av att arbeta med aktiva åtgärder för att främja hbtqi-personers arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Katarina Hjörneby; Lisa Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Lgbtq; health; working conditions; minority stress; discrimination; Hbtqi; hälsa; arbetsvillkor; minoritetsstress; aktiva åtgärder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research shows that LGBTQI-people have more health issues compared to other groups, and that the place of work can act as a protective factor against mental illness. This study examines how managers describe their experience of working with active measures to promote the health of LBGTQI individuals in the workplace. LÄS MER

 4. 4. Skydd och incidentrespons inom IT-säkerhet : En studie kring utvecklingen av ransomware

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Christoffer Ericson; Nick Derek; [2023]
  Nyckelord :IT-security; Cyber Security; Data Security; IT Attack; Cyber Attack; Data Exfiltration; Ransomware; Backup; Encryption; Patch Management; Risk Management; Incident Response; Compliance.; IT-säkerhet; Cybersäkerhet; Datasäkerhet; IT-angrepp; Cyberattack; Dataläcka; Ransomware; Backup; Kryptering; Patch Management; Riskhantering; Incidentrespons; Regelefterlevnad.;

  Sammanfattning : Cybersäkerhet är ett konstant växande hot mot organisationer, genom det ständigt ökade digitaliserade samhället, dock finns tecken på att medvetenheten hos organisationer ökar vad gäller cyberattacker och cybersäkerhet. Cyberattacker kan skapa konsekvenser som kan förhindra organisationens verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Den livsviktiga anknytningen i skuggan av missbruk : En systematisk litteraturstudie om barnets anknytning i förhållande till deras missbrukande mödrar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Cameron; [2023]
  Nyckelord :Attachment; Attachment Theory; Child; Mother; Abuse; Risk Factor; Protective Factor; Anknytning; Anknytningsteori; Barn; Moder; Missbruk; Riskfaktor; Skyddsfaktor;

  Sammanfattning : The objective of this study was to examine how a child's attachment is influenced by having an alcohol- or drug-abusing mother. The importance of secure attachment for a child's positive development, made exploring the issues surrounding substance abuse, and its impact on the child's essential attachment, of great interest. LÄS MER