Sökning: "protein i bönor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden protein i bönor.

 1. 1. Svenskodlade baljväxter : möjligheter & utmaningar för nya livsmedelsprodukter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Heli Lindeberg-Lindvet; [2020]
  Nyckelord :svenskodlade baljväxter; näring i baljväxter; odling av baljväxter; baljväxters miljöpåverkan; antinutritionella faktorer; sojabönan; gulärt; gråärt; gröna ärtor; lupin; linser; fababöna; bruna bönor; extrahering; extrudering; förädling; konsumentattityd;

  Sammanfattning : Trots att utbudet av vegetariska produkter ökar i Sverige, är andelen produkter baserade på svenskodlade baljväxter i nuläget låg. Soja är en vanligt förekommande råvara, men är ofta importerad. De baljväxter som främst odlas i Sverige är olika former av ärter samt åkerbönor. LÄS MER

 2. 2. Bönsmyg i åkerböna : hur påverkas avkastning och skördekvalitet?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Emma Ryding; [2020]
  Nyckelord :bönsmyg; Bruchus rufimanus; åkerböna; Vicia faba; avkastning; kvalitet;

  Sammanfattning : Bönsmygen (Bruchus rufimanus) uppmärksammades som skadegörare i åkerbönor (Vicia faba) i Sverige 2008 och sedan dess har förekomsten och spridningen av den ökat snabbt. Det saknas kännedom om bönsmygens betydelse och hur den ska bekämpas vilket gör den till ett potentiellt hot i det svenska jordbruket. LÄS MER

 3. 3. Optimising processing and sensory characteristics of Bean Blue : a blue mould tofu

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Martina Näsholm; [2018]
  Nyckelord :soya bean; tofu; cheese; sensory properties;

  Sammanfattning : The increase in the global population leads to increased demand for food and espe-cially protein sources. Legumes have potential to support the increased worldwide demand for protein. Faba bean is a legume with high protein content which can be grown in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Determination of folate content in Swedish brown beans (Phaseolus vulgaris L.) from Öland : the impact of cultivar, year of production and region of origin

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Sara Babakirad; [2017]
  Nyckelord :folate; phaseolus vulgaris; Swedish brown beans from Öland; cultivar; meteorological conditions; water content;

  Sammanfattning : The term folate refers to all naturally occurring derivates of pteroic acid that are biologically active, except folic acid. Over 150 vitamers are possible, but only around 50 are found in foods. LÄS MER

 5. 5. Quorn eller baljväxter? Vilket alternativ är bäst för hälsan och miljön

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mathilda Johansson; [2017]
  Nyckelord :mykoprotein; bönor; kolesterol; växthusgaser;

  Sammanfattning : Alla behöver vi mat för att överleva och detta sätter sina spår inte minst på klimatet och vi har alla ett gemensamt ansvar för att bland annat minska växthusgasutsläppen genom det vi äter. Ett miljösmart matval kan innebära att minska mängden kött och i stället ersätta det med andra proteinkällor som tillexempel baljväxter och Quorn. LÄS MER