Sökning: "protes"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet protes.

 1. 1. Inanimate Humanity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Oskar Summerton; [2018-08-16]
  Nyckelord :Smyckekonst; Konsthantverk;

  Sammanfattning : Det började i första kursen under tredje året på HDK, med ett objekt som liknade enlårbensprotes. Ett rent experiment där handsmidd koppar mötte en maskintillverkadstålkomponent. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar livskvalitet efter en ögonamputation - en litteraturstudie : Att leva med en ögonprotes

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anke Christiane von Belino-Bielinowicz; [2018]
  Nyckelord :eye enucleation; eye evisceration; artificial eye; quality of life; adults; nursing; Ögonamputation; enukleation; evisceration; ögonprotes; livskvalitet; vuxna; omvårdnad;

  Sammanfattning : En ögonamputation innebär en livslång begränsning av synfunktionen vilket kan förväntas påverka livskvaliteten. Syftet var att identifiera faktorer som påverkade livskvalitet på lång sikt efter en ögonamputation i vuxen ålder samt att beskriva hur livskvaliteten påverkades. LÄS MER

 3. 3. Hundens anpassing till tre ben : ett värdigt liv?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Ljunger; [2018]
  Nyckelord :amputation; anpassning; livskvalitet; protes; hund; trebent;

  Sammanfattning : En vanlig orsak till amputation hos våra hundar idag är neoplasier och olika typer av sarkom. Behandlingen sker genom att amputera det drabbade benet i kombination med cytostatikabehandling. LÄS MER

 4. 4. sEMG Classication with Convolutional Neural Networks: A Multi-Label Approach for Prosthetic Hand Control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Alexander Olsson; [2018]
  Nyckelord :Electromyography; Machine Learning; Deep Learning; Gesture Recognition; Neural Networks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In myoelectric prosthesis design, there is often a trade-off between control robustness and range of executable movements. As a low movement error rate is necessary in any real application, this often results in a quite severe limitation on the dexterity of the user. LÄS MER

 5. 5. Can an insole measure torsion in two different types of prosthetic feet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Bjarki Hjálmarsson; [2018]
  Nyckelord :Prosthetics; Vebitosolution; Kinetic; Torsion;

  Sammanfattning :     Introduction: There have not been any prosthetic feet available that can match an intact foot in functionality. Little focus has been on research on prosthetic foot performance in frontal plane motions and while most have investigated sagittal plane motions. LÄS MER