Sökning: "proteser"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet proteser.

 1. 1. Prescribing Motion by Mirroring : Using Kinematics from an Individual's Sound Leg in Order to Prescribe the Motion of an Aid

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Marcus Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Biomechanics; Mechanics; Mirroring; Prosthesis; Biomekanik; Mekanik; Protes; Spegling;

  Sammanfattning : Prostheses available today are either passive or active. Active prostheses canapply external energy to the joints, while passive cannot. A well functionalprosthesis that is adapted to the wearer can improve the locomotion and alsodecrease the metabolic cost. LÄS MER

 2. 2. Artificially Authentic and Authentically Artificial : Experiencing the body of the past through the affect of the transmedial narrative of the Outlander-story world

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Hågbäck; [2019]
  Nyckelord :Material; physical; historic space; transmedia; cultural heritage tourism; affect; prosthetic; Scotland; cultural collective individual memory; memory culture; fan-experience;

  Sammanfattning : Målet och syftet med denna studie är att observera, tolka, och vidareutveckla förståelsen för den samtida turistens interagerande med, och omförhandlande av, det historiska rummet genom individualistisk påverkan från fiktiva narrativ – i detta fallet, Outlanders transmediala berättelsevärld. Genom ett teoretiskt ramverk uppbyggt på materialism, påverkan, tidsresande och proteser har jag analyserat och kartlagt både kulturarvsplatserna samt Outlander-fansens interaktion med dessa genom att ha deltagit själv i två guidade endagarsturer, samt genom en djupgående, om än liten, enkät. LÄS MER

 3. 3. UPPLEVELSER OCH ANVÄNDNING AV ARMPROTES I VARDAGENS AKTIVITETER En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Annette Spjut; [2018-03-27]
  Nyckelord :Amputees; Upper Extremity Deformities; Congenital; Quality of life;

  Sammanfattning : Bakgrund Ett behov av armprotes kan ha sin bakgrund i amputation eller dysmeli och kan innebära stor påverkan på vardagslivet. Arbetsterapeuter arbetar med utgångspunkt i att människan är en aktiv varelse som har ett behov att engagera sig i för denne, meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Motorized tensioner systemfor prosthetic hands

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :JONAS TJOMSLAND; FELIX HARDELL; [2018]
  Nyckelord :Mechatronics; Haptics; Prosthetics; 3D Printing;

  Sammanfattning : Modern research in prosthetic devices and other assistive technologies are constantly pushing boundaries. While the technology is impressive, it is still inaccessible for the greater part of the people in need of it. Advanced devices are often extremely expensive and require regularly maintenance from professionals. LÄS MER

 5. 5. Hundens anpassing till tre ben : ett värdigt liv?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Ljunger; [2018]
  Nyckelord :amputation; anpassning; livskvalitet; protes; hund; trebent;

  Sammanfattning : En vanlig orsak till amputation hos våra hundar idag är neoplasier och olika typer av sarkom. Behandlingen sker genom att amputera det drabbade benet i kombination med cytostatikabehandling. LÄS MER