Sökning: "protest movement"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden protest movement.

 1. 1. Women, Protest and Democracy:Analysing the Role of Women in Nonviolent Resistance Movements and Democratisation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Maud Kuijpers; [2022]
  Nyckelord :Nonviolent resistance; women’s participation; democratisation; egalitarian democracy;

  Sammanfattning : This study aims to shed light on the gendered dynamics of nonviolent resistance and democratisation. Illuminating the role that women can play in the democratisation processes can help underline the importance of women's empowerment. LÄS MER

 2. 2. The Visual Transformation of Security Narratives: Visual Culture of the German Querdenker Movement on Instagram

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Meriel Olga Ott; [2022]
  Nyckelord :Querdenker; visual culture; COVID-19; ontological security; identity; Instagram; Social Sciences;

  Sammanfattning : Throughout the COVID-19 pandemic the post-truth and increasingly radicalized anti-vaccine movement has gained worldwide attention as a major opponent of Covid-restricting efforts. In Germany, the anti-vax movement Querdenker have staged several large-scale protests opposing the ’undemocratic’ government. LÄS MER

 3. 3. Climate Justice Movement as Norm Entrepreneur in Global Politics : Creating an Alternative Future in Lützerath to Protest Coal Mining

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Sara-Lorena Mehl; [2022]
  Nyckelord :Social Movements; Global Norms; Norm Entrepreneurs; Everyday Utopias; Prefiguration;

  Sammanfattning : This thesis argues that contemporary climate justice actions can present a case for how social movements and activists engage as norm entrepreneurs with global politics. Following a case-based approach (McKee, 2003) and combining perspectives of political science with anthropology, theoretical concepts of everyday utopias (Cooper, 2014) and prefiguration (Maeckelbergh, 2011b; 2014) are applied to the case of a village occupation in Germany against a lignite coal mine expansion. LÄS MER

 4. 4. Mobilising environmentalists : A qualitative study of Swedish environmental social movements online

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Shawn Hedbom; [2022]
  Nyckelord :sociologi; sociology; collective identity; online; micro blog; netnografi; netnography; etnografi; ethnography; kvalitativ; qualitative;

  Sammanfattning : Many studies on social movements aim to understand a moment on an international level. This paper aims to contribute to the understanding of the Swedish environmental movement and the collective identity that can be found in these movements. In an effort to do this, the study aimed to answer research questions. LÄS MER

 5. 5. Vad vill vi göra? Stoppa klimatförändringarna! Vem ska göra det? Någon annan! : En intervjustudie om miljöintresserades attityder till och deltagande i klimataktivism.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Alice Thies-Lagergren; Lea Herzog; [2022]
  Nyckelord :Climate change; climate activism; action; participation; attitudes; values; emotions; social identity; young adults.; Klimatförändringar; klimataktivism; handling; deltagande; attityder; värderingar; känslor; social identitet; unga vuxna.;

  Sammanfattning : Med en växande oro för klimatförändringar har aktivister världen över protesterat mot makthavarnas bristande hänsyn till klimatproblemen. Klimatrörelsen har inte lyckats påverka det internationella, nationella och lokala miljö- och klimatarbetet i den omfattning som rörelsen ser som önskvärd. LÄS MER