Sökning: "protest paradigm"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden protest paradigm.

 1. 1. BLACK LIVES MATTER Krossade rutor eller fredliga demonstrationer? - En kvantitativ innehållsanalys av svenska nyhetstidningars porträttering av Black Lives Matter och demonstrationerna till stöd för rörelsen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnéa Hjortstam; Hannah Lindgren; [2021-03-04]
  Nyckelord :Black lives matter; gestaltningsteorin; protestparadigm; nyhetsvärdering; nyhetstidningar; Black lives matter; framing; protest paradigm; news values; portrayal; news papers;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how five Swedish newspapers portrayed the Black LivesMatter (BLM) movement and supporting demonstrations during a time period between May 25th and June 14th, 2020.The theory of framing, how people’s perception of a subject is affected by the media portrayal, is themotivation behind this study. LÄS MER

 2. 2. "Gummikulor mot demonstranter i Hongkong" : En kvalitativ textanalys om hur demonstrationerna i Hongkong 2019 gestaltades i två svenska morgontidningar.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isella Mäki; Karin Lehtonen; [2021]
  Nyckelord :hong kong; demonstration; protest; framing; news coverage; dagens nyheter; göteborgsposten; hongkong; demonstration; protest; gestaltning; nyhetsrapportering; dagens nyheter; göteborgsposten;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att nyhetsmedia ofta gestaltar demonstrationer enligt våld och konflikt. Nyhetsrapporteringen om protester är övervägande negativ och utformas många gånger på ett sätt som hindrar demonstrationers bakgrund och budskap från att ta plats. LÄS MER

 3. 3. Den skolstrejkande flickansom blev världsberömdklimataktivist : En kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av hur Greta Thunberg gestaltats i svensk dags och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Ström; Ella Daneshmand-Mehr; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; framing; daily press; evening press; celebrities; environmental activist; activism; framing theory; protest paradigm; quantitative analysis; qualitative analysis.;

  Sammanfattning : Since Greta Thunberg started her environmental school strike in August 2018 she has become a world famous activist and has been portrayed in news media everywhere. The aim of this bachelor study has been to examine how Greta Thunberg has been portrayed in the Swedish news media through examining two daily press newspapers and two evening press newspapers. LÄS MER

 4. 4. Klimatkämpen Greta : En kvalitativ textanalys om Greta Thunbergs medborgarengagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikael Hansson; [2020]
  Nyckelord :framing; protest paradigm; civic engagement; climate; protest; demonstration;

  Sammanfattning : Aim: With particular regard to the traditional media and political participation in Sweden, Iintend to map how and in what way Greta Thunberg protests and the political engagement she expresses. Questions: • How is Greta Thunberg’s protesting framed and how can it be understood based on theprotest paradigm? • How can you understand Greta Thunberg´s political participation on the basis of ideasabout Civic Engagement? Method and material: This report is a qualitative study based on a textual analysis. LÄS MER

 5. 5. Och så blev hon flickan med flätorna : en textanalytisk studie av protestparadigmet i fallet Greta Thunberg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Frida Ahlén; [2020]
  Nyckelord :the protest paradigm; framing; frames; Greta Thunberg; aktivister; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida the protest paradigm går att urskilja i tryckta artiklar från tidningarna Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen och Göteborgs-posten som behandlar klimataktivisten Greta Thunberg i form av marginaliserande och diskrediterande frames. Studien undersöker också vilka frames som är möjliga att identifiera i texterna. LÄS MER