Sökning: "protestparadigm"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet protestparadigm.

 1. 1. BLACK LIVES MATTER Krossade rutor eller fredliga demonstrationer? - En kvantitativ innehållsanalys av svenska nyhetstidningars porträttering av Black Lives Matter och demonstrationerna till stöd för rörelsen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnéa Hjortstam; Hannah Lindgren; [2021-03-04]
  Nyckelord :Black lives matter; gestaltningsteorin; protestparadigm; nyhetsvärdering; nyhetstidningar; Black lives matter; framing; protest paradigm; news values; portrayal; news papers;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how five Swedish newspapers portrayed the Black LivesMatter (BLM) movement and supporting demonstrations during a time period between May 25th and June 14th, 2020.The theory of framing, how people’s perception of a subject is affected by the media portrayal, is themotivation behind this study. LÄS MER

 2. 2. Black Lives Matter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anja Subotic; Nigina Abdukarimjonova; [2020]
  Nyckelord :Black Lives Matter; nyhetsmedia; innehållsanalys; protestparadigm; diskursteori; andrafiering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur Black Lives Matter i Sverige diskuteras av svensk nyhetsmedia år 2020. Följande frågeställning undersöks: -Hur skildras “Black Lives Matter”-rörelsen i Sverige av svensk nyhetsmedia? Tidigare internationell forskning har bland annat visat på att nyhetsmedia oftast betonar demonstranternas kriminella beteende och specifika händelser istället för deras mål. LÄS MER

 3. 3. Storytelling techniques in protest reporting : A comparative analysis of narratives on the Ferguson unrest by AJE, BBCW and RT

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Madeleine Ceder; [2017]
  Nyckelord :Strategic narrative; protest; Ferguson; protest paradigm; global media; Al Jazeera English; BBC World News; RT;

  Sammanfattning : In a global media environment characterized by change and conflict, narratives are especially useful to understand how the media form and distribute shared understanding of how the world works and who the important actors are. As the borders between local and global politics are blurred in the digital media landscape, protesters are in increased rate turning their placards to global broadcasters’ cameras, especially when political movements such as the U. LÄS MER