Sökning: "prothrombin complex"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden prothrombin complex.

 1. 1. Jämföra Protrombinkomplex International Normalized Ratio, PK (INR)- värdet, för plasma och helblod för kapillärt tagna PK-prover på instrumentet STA R Max (Stago)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Oskar Olsson; [2018]
  Nyckelord :Prothrombin complex; warfarin; whole blood; capillary; stability; Protrombin komplex; warfarin; helblod; kapillär; stabilitet.;

  Sammanfattning : Warfarin är ett läkemedel som används för att förhindra att högriskpatienter såsom de med förmaksflimmer får tromboembolism. Denna verkan uppnås genom att hämma de K-vitaminberoende faktorerna VII, X och protrombin och på så sätt minska blodets förmåga att koagulera. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på PK(INR)-värdet efter olika preanalytiska behandlingar i venöst humanblod.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Mahdavisabet Khashayar; [2015]
  Nyckelord :Venous thromboembolism; prothrombin complex; Warfarin®; anti-vitamin K; re-spin; blood clotting; coagulation factors; Venös tromboembolism; protrombinkomplex; antivitamin-K; waran; återcentrifugering; blodproppar; koagulationsfaktorer;

  Sammanfattning : Venous thromboembolism that cause blood clotting in blood vessels, prevent blood circulation, depending on changes in one or more of the coagulation factors II, VII, IX and X. Patients who have had a blood clot or cardiovascular diseases are treated with oral anti-vitamin K (Warfarin®) to reducing and prevent relapse. LÄS MER