Sökning: "protokollanalys"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet protokollanalys.

  1. 1. Förmågan att tänka högt : En kvalitativ studie om personer med lindrig utvecklingsstörning och deras förmåga att verbalisera sina tankar

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Natalia Gonzalez; [2008]
    Nyckelord :Tänka-högtprotokoll; protokollanalys; verbaliseringsnivå; utvecklingsstörning; problemlösning; strategier;

    Sammanfattning : Genom att instruera personer att verbalisera sina tankar i samband med genomförandet av en uppgift, och föra protokoll på dessa verbaliseringar genom ett s.k. tänka-högtprotokoll, är det möjligt att undersöka hur tänkande går till (Ericsson and Simon, 1993, 1998; Ericsson, 2002). LÄS MER