Sökning: "prototyputveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet prototyputveckling.

 1. 1. LUGN - En prototyp närmare ett stressfritt studentliv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Caroline Lundblad; Josefine Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Användbarhet; Intervention; Iteration; Prototyp; Mental hälsa; Studenter; Medieteknik; Användarcentrerad design; Usability; Intervention; Prototype; Mental health; Students; Media technology; Human centered design;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur en applikation för mental hälsa skulle se ut om den var skapad utifrån studenternas behov med fokus på användbarhet. Syftet med denna studien var att förstå studenters behov och krav de har på en applikation som skulle kunna förbättra deras mentala hälsa och möta dessa krav genom att använda prototyper och modeller för användbarhet. LÄS MER

 2. 2. Robot- och datorstödd lästräning för barn med dyslexi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amanda Aniansson; Sarah Ebrahimi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis aims to investigate what elements from gamification and technologies from the social robot Furhat are most appropriate to use and what challenges one could face when implementing robot assisted language learning for children with dyslexia. A framework for robot assisted language learning was deisgned together with scenarios and challenges were identified. LÄS MER

 3. 3. Det flerdimensionella biobesöket : En gamification-studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ludvig Boström; Erik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Gamification; MDA-framework; design principles; design guidelines; mechanics; cinema experience; prototype development; Gamification; MDA-ramverket; designprinciper; designriktlinjer; mechanics; bioupplevelse; prototyputveckling;

  Sammanfattning : Gamification har börjat integreras mer och mer i våra liv varje år inom diverse områden såsom shopping, sport och undervisning. Gamification används per definition för att öka motivation hos användare genom att introducera spelmoment i en icke-spel kontext. LÄS MER

 4. 4. Crowdsourcing of Complex Problems in Industrial Firms : A Case Study Within the Packaging Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Asmen Gül; [2020]
  Nyckelord :Crowdsourcing; Complex Problems; Packaging Industry; Crowdsourcing; Komplexa Problem; Förpackningsindustrin;

  Sammanfattning : This study takes root in the emergence of new crowdsourcing techniques that have made it possible to solve business problems of complex nature by reaching outside of traditional organizational boundaries. While crowdsourcing is not a new concept, emerging technological trends such as Industry 4. LÄS MER

 5. 5. Produktutveckling av vädringskrok

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Edvardsson; Andreas Hedlund; Simon Larsson; [2020]
  Nyckelord :Produktutveckling; konstruktion; hållfasthet; marknadsundersökning;

  Sammanfattning : Rapporten innehåller en produktutvecklingsprocess av en justerbar friskluftskrok. En friskluftskrok har i uppgift att fästas i bagageluckans låsanordning på en personbil för att möjliggöra för vädring, då kroken håller luckan på glänt. LÄS MER