Sökning: "provision of substantial importance"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden provision of substantial importance.

 1. 1. Olagligt eller bara dåliga affärer? - En bevisrättslig studie om överprissättning som förtäckt ekonomisk brottslighet på kapitalmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Sidén; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Rättsekonomi; Law and economics; Bevisvärdering; Värdepappersrätt; Kapitalmarknaden; Värdepapper; Nationalekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kapitalmarknaden lockar många investerare då marknaden historiskt sett lämnat hög avkastning på investerat kapital. För dem som saknar kunskap att bedöma vilken investering som troligtvis kommer ge hög avkastning, finns möjligheten att uppdra åt en kapitalförvaltare att göra dessa bedömningar. LÄS MER

 2. 2. Brukningsvärd jordbruksmark - för en hållbar framtid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Amanda Mellbin; Kristina Simson; [2020]
  Nyckelord :Agricultural land; development; substantial public interest; sustainable development; physical planning; Jordbruksmark; exploatering; väsentligt samhällsintresse; hållbar utveckling; fysisk planering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att klargöra den brukningsvärda jordbruksmarkens skydd och bevarande ur ett nationellt och hållbart perspektiv inom fysisk samhällsplanering. Den övergripande frågeställningen handlar om vad det finns för problematik när det gäller att bevara eller exploatera jordbruksmark. LÄS MER

 3. 3. Impact of Priority and Protected Areas on Deforestation in Brazilian Legal Amazon

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Titi Sari Nurul Rachmawati; [2018]
  Nyckelord :Deforestation; Legal Amazon; priority areas; protected areas; biodiversity; remote sensing data;

  Sammanfattning : Legal Amazon, the Brazilian region where much of the global tropical forest is located, has suffered from rapid deforestation for decades, undermining the provision of ecosystem services and the conservation of biodiversity on local and global scales. In order to prevent deforestation, the Brazilian government has established priority and protected areas to ensure the preservation of high biodiversity areas and ecosystem services. LÄS MER

 4. 4. Impact of Priority and Protected Areas on Deforestation in Brazilian Legal Amazon

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Titi Sari Nurul Rachmawati; [2018]
  Nyckelord :Deforestation; Legal Amazon; priority areas; protected areas; biodiversity; remote sensing data;

  Sammanfattning : Legal Amazon, the Brazilian region where much of the global tropical forest is located, has suffered from rapid deforestation for decades, undermining the provision of ecosystem services and the conservation of biodiversity on local and global scales. In order to prevent deforestation, the Brazilian government has established priority and protected areas to ensure the preservation of high biodiversity areas and ecosystem services. LÄS MER

 5. 5. Power and Public Goods to the People : A cross-national study on the effect of democracy on climate change policy output

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Johansson; [2018]
  Nyckelord :democracy; collective action; climate change policy; sustainable development;

  Sammanfattning : This thesis investigates in what way democracy affect climate change policy output. The aim of the study is to test the positive correlation between democracy and climate change policy output that Bättig and Bernauer (2009) found. LÄS MER