Sökning: "provision of substantial importance"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden provision of substantial importance.

 1. 1. Impact of Priority and Protected Areas on Deforestation in Brazilian Legal Amazon

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Titi Sari Nurul Rachmawati; [2018]
  Nyckelord :Deforestation; Legal Amazon; priority areas; protected areas; biodiversity; remote sensing data;

  Sammanfattning : Legal Amazon, the Brazilian region where much of the global tropical forest is located, has suffered from rapid deforestation for decades, undermining the provision of ecosystem services and the conservation of biodiversity on local and global scales. In order to prevent deforestation, the Brazilian government has established priority and protected areas to ensure the preservation of high biodiversity areas and ecosystem services. LÄS MER

 2. 2. Impact of Priority and Protected Areas on Deforestation in Brazilian Legal Amazon

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Titi Sari Nurul Rachmawati; [2018]
  Nyckelord :Deforestation; Legal Amazon; priority areas; protected areas; biodiversity; remote sensing data;

  Sammanfattning : Legal Amazon, the Brazilian region where much of the global tropical forest is located, has suffered from rapid deforestation for decades, undermining the provision of ecosystem services and the conservation of biodiversity on local and global scales. In order to prevent deforestation, the Brazilian government has established priority and protected areas to ensure the preservation of high biodiversity areas and ecosystem services. LÄS MER

 3. 3. Power and Public Goods to the People : A cross-national study on the effect of democracy on climate change policy output

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Johansson; [2018]
  Nyckelord :democracy; collective action; climate change policy; sustainable development;

  Sammanfattning : This thesis investigates in what way democracy affect climate change policy output. The aim of the study is to test the positive correlation between democracy and climate change policy output that Bättig and Bernauer (2009) found. LÄS MER

 4. 4. Tvångsanslutning till gemensamhetsanläggning : En analys av väsentlighetsvillkoret i anläggningslagen

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Olivia Hermansson; Sofia Kaddani; [2018]
  Nyckelord :Joint Facilities Act; joint facility; substantial importance; provision of substantial importance; forced connection to a joint facility; justice; Anläggningslag; gemensamhetsanläggning; väsentlig betydelse; väsentlighetsvillkor; tvångsanslutning; rättvisa;

  Sammanfattning : I anläggningslagen finns möjlighet att, under vissa förutsättningar, genom tvång inrätta en gemensamhetsanläggning samt ansluta en fastighet till denna. Ett villkor till skydd för enskilda intressen är väsentlighetsvillkoret, 5 § AL, vilket innebär att en fastighet enbart får tvångsanslutas till en gemensamhets-anläggning om anläggningen är av väsentlig betydelse för fastigheten. LÄS MER

 5. 5. Watering down justice : energy justice in the Inga dams case in the DRC

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ruth Krüger; [2017]
  Nyckelord :hydroelectric dams; energy justice; sustainability science; Democratic Republic of Congo; post-colonial context; Social Sciences;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is energy justice and sustainability science, and the argument is based on a case study of the Inga dams. Substantial further development of hydropower is planned at the Inga dams, located on the Congo River in the Democratic Republic of Congo. LÄS MER