Sökning: "provokation"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet provokation.

 1. 1. Färgkriget : provokationsförhållanden inom det konstproducerande fältet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Mia Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :provokation; konst; social medielogik; konkurrens; socialt hat; fält; yttrandefrihet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle åstadkommer konst sällan en chockartad reaktion eftersom konsten nästintill förväntas vara alstrad i syfte att provocera. Trots det kvarstår en för det konstproducerande fältet sedan länge etablerad strävan efter att skapa provokativ konst. LÄS MER

 2. 2. Bevisning åtkommen genom provokation : En analys om när polisprovokation strider mot art. 6 EKMR, och dess konsekvens för brottmålet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Torgander; [2020]
  Nyckelord :processrätt; straffrätt; bevisning; provokation; EKMR; rätten till rättvis rättegång; polisprovokation; bevisrätt; art. 6 EKMR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2020]
  Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

  Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER

 4. 4. Prototypen och Tubkikaren

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Enes Musa; [2020]
  Nyckelord :prototype; provocation; critical design; design experiment; entomophagy;

  Sammanfattning : Studien utforskar ett arbetsperspektiv för produktdesigners i användningen av prototyper, och bidrar därmed till efterfrågan av mer kunskap kring prototypen som verktyg eller metod inom designområdet. Baserat på en hypotes kring appliceringen av externa teorier i utvecklingen och användningen av prototyper, utforskar studien detta genom temat entomofagi som är praktiken av att äta insekter. LÄS MER

 5. 5. Varför provokativ marknadsföring? : En studie om varför företag använder sig av provokativ marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Arsam Kouravand Takht Sabzi; Habeeb Faye; [2020]
  Nyckelord :Provokativ marknadsföring; provocerande marknadsföring; provocative marketing; marknadskommunikation; varumärkesidentitet; Corporate social responsibility;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to increase the knowledge of why companies use provocative marketing. To do so, theories that are relevant to the study have been useful, which later arose in relation to opinions of specialists in the subject of marketing. LÄS MER