Sökning: "provtagning"

Visar resultat 1 - 5 av 410 uppsatser innehållade ordet provtagning.

 1. 1. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Cavell; [2022]
  Nyckelord :förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Sammanfattning : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. LÄS MER

 2. 2. Effekt av fysisk aktivitet på livskvalité hos hund och hundägare : skattad livskvalité, ”body condition score” och ”body mass index” före och efter ett standardiserat träningsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Lundbeck; [2022]
  Nyckelord :BCS; beteende; beteenderelaterad livskvalité; BMI; body condition score; body mass index; djurvälfärd; fysisk aktivitet; hull; hund; hundägare; livskvalité; motion; obesitas; övervikt;

  Sammanfattning : Veterinärmedicinen utvecklas ständigt och att kunna skatta livskvalité hos djur är en viktig faktor vid beslutsfattande gällande olika behandlingsstrategier. Dock är livskvalité hos djur komplicerat och beskrivs vara en subjektiv upplevelse. LÄS MER

 3. 3. Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Bonevik; [2022]
  Nyckelord :Infektiös keratokonjunktivit; ren; CvHV2; klamydia; kornealödem; kornealulcer;

  Sammanfattning : Infektiös keratokonjunktivit, IKC, är en ögonsjukdom som drabbar flera arter, däribland ren. Sjukdomen rapporterades på ren för första gången för mer än 100 år sedan, men ännu är mycket okänt kring sjukdomsprevalens, sjukdomsframkallande agens och riskfaktorer för insjuknande. LÄS MER

 4. 4. Är rengjorda klippskär för rakapparater kontaminerade?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Kieri; [2022]
  Nyckelord :klippskär; vårdrelaterade infektioner; nosokomiala infektioner; veterinärmedicin;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner är ett känt problem inom veterinärmedicinen. Veterinärkliniker har uppgetts utgöra en risk för spridning av patogener och antibiotikaresistenta bakterier. Vårdrelaterade infektioner orsakas ofta av opportunistiska bakterier som normalt inte orsakar infektion. LÄS MER

 5. 5. Höga och långvariga antikroppsnivåer hos hästar efter utbrott av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofie Lagerqvist; [2022]
  Nyckelord :EHV-1; EHV-4; ekvin herpes myeloencefalopati; virusabort; seroprevalens; serologi ELISA; komplementbindningstest;

  Sammanfattning : EHV-1 och EHV-4 är vanligt förekommande bland hästar världen över. De orsakar främst respiratorisk sjukdom men infektion med EHV-1 kan också leda till abort och neurologisk sjukdom. EHV4 har endast sporadiskt sett orsaka abort. LÄS MER