Sökning: "proximal utvecklingszon"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden proximal utvecklingszon.

 1. 1. "Vi kan inte packa in allt i bubbelplast" : En studie om förskollärares syn på riskfylld lek i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Frida Nygren; Olivia Möberg; [2024]
  Nyckelord :ECEC; outdoor environment; risky play; scaffolding; Förskola; riskfylld lek; stöttning; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : From previous experiences, different perceptions of risky play have been noticed. This study therefore aims to shed light on the early childhood education center (ECEC) teachers’ approach to and perceptions of risky play in ECEC outdoor environment. LÄS MER

 2. 2. Dyk ner i samtalets värld : En kvalitativ studie om hur förskollärare främjar barns språkutveckling genom fördjupande samtal i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Emma Thunberg; Josefin Jansson; [2024]
  Nyckelord :in-depth conversations; preschool; language development; Fördjupande samtal; förskola; språkutveckling;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute with preschool teachers' perceptions of the work with in-depth conversations in preschool, by in-depth conversation, we mean a conversation that deepens and challenges children to reason, reflect and analyze. The study's questions are about how preschool teachers considers that they have knowledge about in-depth conversations, how they work to promote children's language development through in-depth conversations, and what challenges they face in working with this. LÄS MER

 3. 3. "Jag gav dem lillfingret men de tog hela handen" : Förskollärares uppfattningar om materialets betydelse för barnens matematiska lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alicia Frödén; Linnea Schönning; [2024]
  Nyckelord :Children s mathematical learning; materials; preschool teachers´ approach; Barnens matematiska lärande; material; förskola; förskollärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med mer kunskap om förskollärares uppfattningar om materialets betydelse för barnens matematiska lärande. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. I studien deltog åtta yrkesverksamma förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Högläsning i förskolan -En kvalitativ intervjustudie av förskollärares arbete och förhållningssätt kring högläsning samt dess implikationer på barns fortsatta skolgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Nilab Yusofi; Zulaikha Akbari; Sabina Mosazadeh; [2023-10-19]
  Nyckelord :högläsning; delaktighet; litteracitet; sociokulturellt perspektiv; proximal utvecklingszon; scaffolding; mediering; appropriering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Uppgiftstyper i läromedel i svenska för årskurs 3

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Katja Hvenmark-Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Learning Materials; Textbook; Workbook; Swedish; Literacy; grade 3; Task Types; High Literacy; Reading; Writing; Läromedel; svenskämnet; litteracitet; årskurs 3; uppgiftstyper; uppgiftskultur; High Literacy; läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate task types in learning materials for Swedish in school year 3. The research questions are: 1. Which types of assignments for reading and writing tasks are included in the learning materials? 2. What are the purposes of the reading and writing tasks in the learning materials? 3. LÄS MER