Sökning: "proximity"

Visar resultat 1 - 5 av 1044 uppsatser innehållade ordet proximity.

 1. 1. Establishment of Swedish start-ups in Germany : A study of start-ups establishing in a foreign country

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adrian Wepplinger; Anna Rosén; [2022]
  Nyckelord :liability of foreignness; culture; competition; Sweden; Germany; barriers to entry; strategy; EU;

  Sammanfattning : Background: Sweden and Germany are closely linked with one another, with cultural similarities, long history of trade and close geographic proximity. Germany is an attractive country for Swedish companies to establish in due to its central location in Europe and its position as Europe's biggest economy. LÄS MER

 2. 2. Hyresgästens möjlighet till boende vid en omfattande renovering : En kvalitativ studie om hur bostadsbolags sociala ansvar påverkar hyresgästens möjlighet till boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Jonathan Gustafsson; Kim Luu; [2022]
  Nyckelord :Social sustainability; sustainable renovation; rental renovation; million homes programme; economic profitablity; Social hållbarhet; hållbar renovering; bostadsrenovering; miljonprogram; ekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hyresgästens möjlighet till boende vid en omfattande renovering.Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi – inriktning: hur bostadsbolags värderar hyresgästers möjlighet till boende efter en omfattande renovering, 15 HP. LÄS MER

 3. 3. Nyfikenhet, uppmärksamhet och displayer : Hur man med hjälp av en interaktiv offentlig display väcker människors intresse till att fortsätta interagera med en tjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Miriam Kalicinski; Sofie Bilberg; [2022]
  Nyckelord :Intresseväckande; uppmärksamhet; interaktiva offentliga displayer; User Experience Design;

  Sammanfattning : Många saker i människans vardag konkurrerar om att fånga våran uppmärksamhet. På grund av detta kan det tillkomma svårigheter i att upprätthålla både den medvetna samt omedvetna uppmärksamheten. Uppmärksamheten är dock nära sammankopplad till känslan av intresse och kan öka när människan upplever något som intressant. LÄS MER

 4. 4. Grain Size Analysis of Late Pleistocene Loess Deposits, Jersey

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Joakim Edlund; [2022]
  Nyckelord :Jersey; loess; grain size; ice age; past climate; Jersey; löss; kornstorlek; istid; forntida klimat;

  Sammanfattning : As the world faces the effects of rapid climate change it is essential that we understand how the Earth’s climate has evolved in recent geological history. The island of Jersey harbours loess deposits which hold clues to recent climate change which have not been extensively studied. LÄS MER

 5. 5. Nature Nexus - Small town sustainability in an island context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emily Axtell Himber; [2022]
  Nyckelord :Urban Design; Rural Design; Denmark; Nexø; Bornholm; Small Town Sustainability; Residential; Yderområde i Danmark; Yderkommuner; Sunshine Island; Solskinsøen; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Despite its sandy beaches, lush forest, and many sunshine hours, Bornholm was placed on a list along with 23 other municipalities as a peripheral area by Erhvervsstyrelsen in 2014. This designation means that the municipality’s income per capita is less than 90 percent of the national average and over an hour away from a large city. LÄS MER