Sökning: "prssättningsstrategier"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet prssättningsstrategier.

  1. 1. Sälj det nu eller aldrig : En studie om hotellbranschens kraftiga priskurvor

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

    Författare :Vanessa Polonis; Per Björklund; Nathalie Panek; [2017]
    Nyckelord :consumer value; consumer surplus; price management; price strategies; yield management; hotel industry; demand fluctuations; price fluctuations; supply; demand; price awareness; upplevt värde; konsumentöverskott; prissättning; prssättningsstrategier; yield management; hotellbranschen; fluktueringar i efterfrågan; fluktueringar i priset; utbud; efterfrågan; prismedvetenhet;

    Sammanfattning : The hotel industry is characterized by perishability, which means that its services cannot be stored and saved to a later sales opportunity. In that world, a room that is not booked is lost forever. LÄS MER