Sökning: "prygel"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet prygel.

  1. 1. "prygel eller pjosk"Folkskollärarna och disciplinfrågan 1950-1964

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Tommy Adolfsson; [1999]
    Nyckelord :Education; Folkskollärare; disciplin; tonår; pubertet; psykologi; vikarier; mastodontskolorna; städer; familjen; Pedagogik;

    Sammanfattning : Under åren 1946-1962 förändras Sveriges obligatoriska skolväsende i grunden. Hur såg lärarna på de frågor som rörde disciplinen i skolan och hur menade de att problemen hade uppstått samt hur skulle problemen lösas på både kort och på lång sikt. LÄS MER