Sökning: "pseudonymitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet pseudonymitet.

  1. 1. Tragikomiken i den fullständiga frispråkigheten : en granskning av hur pseudonymiteten påverkar diskussionen av svensk politik på nätet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Edmark Jonatan; [2016]
    Nyckelord :pseudonymitet; anonymitet; svenskpolitik; gruppolarisering; CMC; Reddit;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur pseudonymitet och/eller pseudoanonymitet påverkar diskussionen av svensk politik på nätet samt de för och nackdelar som kan finnas med denna eventuella förändring. Undersökningen är dock begränsad till effekterna på diskussionerna som hålls på Reddit/r/svenskpolitik. LÄS MER