Sökning: "pso-teori"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet pso-teori.

 1. 1. Fi:s politiska strategier-Vilka politiska strategier har Fi i Malmös kommunfullmäktige?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Aria Rezai; Ehsan Rezai; [2017]
  Nyckelord :Feminism; politiska strategier; PSO-teorin; Malmös kommunfullmäktige; jämställdhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning som syftar till att utreda Fi:s politiska strategier när de möter kritiken från de etablerade partierna i Malmös kommunfullmäktige. I uppsatsen förklaras kort om Feministiskt Initiativets (Fi) politiska partiprogram i Malmö stad under det senaste året. LÄS MER

 2. 2. Feminismens intåg i politiken – Partiers strategier och bemötande av Feministiskt Initiativ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carina Gustavsson; Ida Lübking; [2016]
  Nyckelord :Feminism; gender equality; party ideology; strategies; PSO-theory; Feminism; jämställdhet; partiideologi; strategier; PSO-teori;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur några av de redan etablerade partierna har bemött Feministiskt Initiativ och dess inträde i politiken och partiernas syn på jämställdhet och feminism.Vi har använt oss av kvalitativa metoder i form av intervjuer och datainsamling. LÄS MER

 3. 3. Striden mot piraterna : De svenska riksdagspartiernas bemöande av Piratpartiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Anders Bengtsson; [2011]
  Nyckelord :Pirate Party; manifesto; PSO-theory; niche party; Piratpartiet; valmanifest; PSO-teori; nischparti; enfrågeparti;

  Sammanfattning : This essay examines the strategies adopted by the Swedish parliamentary parties against the Pirate Party (Piratpartiet). The study uses the PSO-theory, which attempt to explain the success of niche parties as a consequence of the established parties’ strategies against the new competitor. LÄS MER