Sökning: "psoriasis"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet psoriasis.

 1. 1. Hur personer med psoriasis accepterar sin livssituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sibela Kusmic; Michelle Sibilska; [2018]
  Nyckelord :acceptance; adaptations; life situation; psoriasis.; acceptans; anpassningar; livssituation; psoriasis.;

  Sammanfattning : Psoriasis är en hudsjukdom som syns på grund av dess röda och fjällande hudflagor på huden. Sjukdomen beror på både miljö- och genetiska faktorer. Det kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande att leva med diagnosen eftersom sjukdomen innebär en livslång behandling men går inte att bota. LÄS MER

 2. 2. Människors upplevelser av att leva med psoriasis : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sanna Gustafsson; Ebba Wallmark; [2016]
  Nyckelord :Psoriasis; upplevelser; kvalitativ litteraturstudie; inifrånperspektiv; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Psoriasis är en hudsjukdom som drabbar en till fyra procent av världens befolkning. Symptomen av psoriasis visar sig på huden vilket är ett stort och synligt organ hos människan. En frisk och välmående hud är viktigt för människans fysiska- och psykiska välmående. LÄS MER

 3. 3. Psoriasis - Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Hansson; Anna Holter; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att leva med psoriasis : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ida-Carolina Eriksson; Julia Norlin; [2016]
  Nyckelord :Det dagliga livet med psoriasis; Hanteringsstrategier; Känslan av sammanhang KASAM ; Litteraturöversikt; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psoriasis är en kronisk och smärtsam folksjukdom som kan leda till lidande för den drabbade. Uppskattningsvis 2 % -10 % lever med hudsjukdomen i världen. Individuellt anpassad behandling och omvårdnad kan ge förutsättningar till en god livskvalitet och självkänsla. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet hos psoriatiker : Hur ligger det till med den fysiska aktiviteten hos personer med psoriasis i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anton Hasselgren; [2016]
  Nyckelord :psoriasis; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att ta reda på i hur hög grad svenska psoriatiker håller sig fysiskt aktiva. Syftet konkretiseras i två frågeställningar:Följer de svenska psoriatikerna de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet?Har de blivit informerade av sjukvården om vikten av fysisk aktivitet för att förebygga de följdsjukdomar som är kopplade till psoriasis?MetodEn tvärsnittsundersökning i form av en webbenkät gjordes bland svenska psoriatiker. LÄS MER