Sökning: "psoriasis"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet psoriasis.

 1. 1. Production and characterization of alternative scaffold proteins for medical applications

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Axel Knave; [2020]
  Nyckelord :Protein Engineering; Affinity proteins; ABD; ADAPT; Interleukin 17;

  Sammanfattning : Antibodies, as forerunners in the field of biological drugs, are originally an organism’s answer to the invasion of different pathogens. Today, antibodies are a common treatment for many chronic diseases such as the immune-mediated inflammatory diseases rheumatoid arthritis or psoriasis. LÄS MER

 2. 2. Hur personer med psoriasis accepterar sin livssituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sibela Kusmic; Michelle Sibilska; [2018]
  Nyckelord :acceptance; adaptations; life situation; psoriasis.; acceptans; anpassningar; livssituation; psoriasis.;

  Sammanfattning : Psoriasis är en hudsjukdom som syns på grund av dess röda och fjällande hudflagor på huden. Sjukdomen beror på både miljö- och genetiska faktorer. Det kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande att leva med diagnosen eftersom sjukdomen innebär en livslång behandling men går inte att bota. LÄS MER

 3. 3. Människors upplevelser av att leva med psoriasis : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sanna Gustafsson; Ebba Wallmark; [2016]
  Nyckelord :Psoriasis; upplevelser; kvalitativ litteraturstudie; inifrånperspektiv; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Psoriasis är en hudsjukdom som drabbar en till fyra procent av världens befolkning. Symptomen av psoriasis visar sig på huden vilket är ett stort och synligt organ hos människan. En frisk och välmående hud är viktigt för människans fysiska- och psykiska välmående. LÄS MER

 4. 4. Psoriasis - Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Hansson; Anna Holter; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att leva med psoriasis : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ida-Carolina Eriksson; Julia Norlin; [2016]
  Nyckelord :Det dagliga livet med psoriasis; Hanteringsstrategier; Känslan av sammanhang KASAM ; Litteraturöversikt; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psoriasis är en kronisk och smärtsam folksjukdom som kan leda till lidande för den drabbade. Uppskattningsvis 2 % -10 % lever med hudsjukdomen i världen. Individuellt anpassad behandling och omvårdnad kan ge förutsättningar till en god livskvalitet och självkänsla. LÄS MER