Sökning: "psychiatric assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden psychiatric assessment.

 1. 1. Kan tillskott av probiotika ha effekt på stress och ångest?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Olsson; Susanna Vallin; [2021-08-06]
  Nyckelord :probiotika; gut-brain axis; stress; ångest; kortisol; självskattningsskalor; probiotics; anxiety; cortisol; self-assessment scales;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can supplementation of probiotics have an effect on stress and anxiety? -A systematic reviewAuthor: Emma Olsson & Susanna VallinSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Heléne Bertéus ForslundProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: 21-03-31Background: Stress and anxiety as general symptoms affect many people. If these are experienced frequently and for a long time, it can lead to illness. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med suicidala patienter inom psykiatrisk affektiv öppenvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Carl Beijbom; Patrik Eriksson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; suicidala patienter;

  Sammanfattning : Background: Working with suicidal patients is professionally and emotionally exhausting. A suicide is a tragic event for everyone involved and leaves an emotional scar in the caregiver. Predicting suicide through risk assessment is difficult. LÄS MER

 3. 3. Negativ självbild hos personer med ätstörning - Sjuksköterskans bedömning och åtgärder

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Lindh; Therese Young; [2021-03-03]
  Nyckelord :Negativ självbild; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; ätstörning;

  Sammanfattning : Eating disorders is a group of serious psychiatric illnesses characterized by persistent problems with food intake. Previous research shows that patients with eating disorders often have a negative self-concept, which can mean that they have, for example, high self-criticism and self-contempt. LÄS MER

 4. 4. En-sessionsbehandling med ERP vid OCD: en klinisk experimentell utvärdering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristin Solli Gegner; Emma Grahn; Jon Andersson Havemose; [2021]
  Nyckelord :OCD; ERP; en-sessionsbehandling; one session treatment; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : In this experimental study, we investigated how one-session treatment with exposure and response prevention (in vivo) works for individuals diagnosed with OCD according to DSM-5. The effectiveness of the one-session treatment ERP was compared with a control group who received psychoeducation in the form of reading a text on cognitive theory and emotion theory. LÄS MER

 5. 5. Att möta fördommar: En litteraturstudie om patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom erfarenheter av mötet med vårdpersonal

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Rosengren; Lina Matsson-Frost; [2021]
  Nyckelord :Emotionally unstable personality disorder; nursing; patient perspective; healthcare professionals; Emotionellt instabilt personlighetssyndrom; omvårdnad; patientperspektiv; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) formas oftast under tonåren och har en symtombild som innebära instabila relationer, förvrängd självbild och impulsivitet som kan innebära självskadehandlingar och självmord eller försök till detta. På grund av sitt syndrom kan patientgruppen vara i behov av sjukvård inom den somatiska såväl som den psykiatriska vården. LÄS MER