Sökning: "psychiatric out-patient care"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden psychiatric out-patient care.

 1. 1. Försäljning och förskrivning av antidepressiva läkemedel ur genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Corinna Arndt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige såväl som i många andra länder konsumerar kvinnor mer sjukvård och läkemedel än män. Till viss del kan skillnaden förklaras av sjukdomspanoramat och förskrivningen av p-piller. För depressioner och GAD kan biologiska och sociologiska faktorer påverka. LÄS MER

 2. 2. Det diffusa ansvaret - gör att vi inte förstår varandra : Sjuksköterskors erfarenhet av samverkan mellan psykiatrisk öppenvård och psykiatrisk slutenvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Anna Rognstadbråten; Pia Rydström; [2017]
  Nyckelord :Collaboration; nurse; psychiatric in-patient care; psychiatric out-patient care; treatment planning;

  Sammanfattning : Earlier studies show that when psychiatric out- and in-patient care units work together the risk for hospitalization decreases, leads to increased flexibility and shorter in-patient periods. At a psychiatric clinic in western Sweden there are routines in place regarding the transfer of patients from in-patient to out-patient care. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningen av den terapeutiska relationen och dess funktion : En intervjustudie med sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Niklas Strömqvist; [2016]
  Nyckelord :Psychiatric care; nursing theory; care provider-patient relations; interviews; Psykiatrisk omvårdnad; omvårdnadsteori; vårdare-patientrelationer; intervjuer;

  Sammanfattning : Background: Several nursing theorists emphasize the importance of establishing the so-called therapeutic relationship between the nurse and the patient in order to facilitate and provide better results of the treatment. Aim: The aim of this study was to investigate how nurses working in out-patient psychiatric care describe the concept of therapeutic relationship and its usage when working with patients. LÄS MER