Sökning: "psychological distress"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden psychological distress.

 1. 1. Byggnadsrelaterad ohälsa och psykiskt lidande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Astrid Gustafsson; Sara Lahti; [2019]
  Nyckelord :Building related intolerance; BRI; SBS; stress; depression; anxiety; burnout; Byggnadsrelaterad ohälsa; BRO; SBS; stress; depression; ångest; utbrändhet;

  Sammanfattning : Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) är ett tillstånd som utgörs av en intolerans för vissa byggnader eller delar av byggnader som yttrar sig genom besvärande ospecifika symtom. I tidigare studier har psykisk ohälsa visat sig vara en riskfaktor för BRO men det finns ännu få studier som undersöker detta. LÄS MER

 2. 2. Gender Differences in Gratitude Among University Students in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Mathias Rydh; [2019]
  Nyckelord :Trait gratitude; gratitude interventions; gender differences; positive affect; negative affect;

  Sammanfattning : Previous findings suggest that gratitude is related to a multitude of benefits, such as improved psychological well-being, decreased psychological distress and more positive social relationships. The interest in gratitude as a research topic for psychological science is relatively new, and as such, there are many aspects of gratitude that need to be studied more. LÄS MER

 3. 3. Tell me it's OK to be who I am : En kvalitativ studie av konflikten mellan religiositet och sexuell identitet hos två homosexuella ortodoxa judar och en homosexuell muslim

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Samuel Johansson; [2019]
  Nyckelord :Religion; Homosexuality; Orthodox Judaism; Islam; Psychological Distress;

  Sammanfattning : The aim of this study is to from a qualitative perspective develop a deeper understanding of how religiously conservative homosexuals with deeply held religious views, experience and tackle the conflict between their religiousity and sexuality. I am also interested in how this conflict might contribute to psychological distress, if at all. LÄS MER

 4. 4. “Jag började snegla på omgivningens beteenden, hur skulle man vara för att smälta in?” : En kvalitativ studie om kvinnor med autism och deras hanteringsstrategier i sociala sammanhang

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Amanda Petersson; Karin Eemland; [2019]
  Nyckelord :women; autism; disabilities; strategy; autobiography; kvinna; autism; funktionsnedsättning; strategi; självbiografi;

  Sammanfattning : The study examines the experiences of autism and the strategies women with autism use to bridge the socio-communicative difficulties that autism may result in. The investigated material consists of autobiographical books written by women with an autism diagnosis. The method used is a qualitative content analysis, focusing on the manifest content. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av hur stress påverkar patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hampus Andersson; Maya Malmström; [2019]
  Nyckelord :Omvårdnad; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Stress; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att stress är utbrett bland sjuksköterskor runt om i världen. Dess psykiska, fysiska och beteendemässiga effekter på individen är väl dokumenterat, positiva men framförallt negativa. LÄS MER